Нов български университет

І. Прагматика

ПЕРФОРМАТИВИТЕ В БОГОСЛУЖЕНИЕТО И НАУКАТА
автор: Борислав Георгиев

THE STRUCTURE OF SOCIAL ACTS (SPEECH ACTS): FROM J.L. AUSTIN BACK TO A. REINACH AND K. BÜHLER
автор: Anita Kasabova

РАЗБИРАНЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ. СМИСЪЛ, КОНТЕКСТ И УПОТЕБА НА ИМПЛИКАТУРИТЕ В ОБЩУВАНЕТО
автор: Димитър Трендафилов

ІІ. Семиотика и прагматизъм

СВЪРЗВАЩИ ПАРАЛЕЛИ: КОЛЕКТИВНОТО НЕСЪЗНАВАНО НА К.Г. ЮНГ И „ИЗТОЩЕНИЯТ РАЗУМ” НА ЧАРЛС САНДЪРС ПЪРС
автор: Галя Пенкова

ІІІ. Семиотика и театър

СПЕКТАКЪЛЪТ КАТО ТЕАТРАЛЕН ТЕКСТ – МОРФОЛОГИЯ НА СЦЕНИЧНАТА ЗНАКОВОСТ
автор: Ивайло Александров

ІV. Приложна семиотика

ХРАНАТА И ПОЛИТИЦИТЕ: СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ АСПЕКТИ ПРИ УДОВОЛСТВИЕТО ОТ ХРАНАТА
автор: Иво Ив. Велинов

ФОРМИРАНЕ СИМВОЛИКАТА НА ОБРАЗИТЕ В ИНТЕРФЕЙСА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕДИ
автор: Румяна Стефанова

V. Нови медии

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, СЕМАНТИКА И БЪДЕЩЕТО НА ОНЛАЙН ЖУРНАЛИСТИКАТА
автор: Ивайло Йошков

МЕДИИ И МАСМЕДИИ ­– ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА КОМУНИКАТИВНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНИТЕ МАСМЕДИИ
автор: Георги Цонев

VІ. Магистърски тези

„КОРЕЙСКАТА ВЪЛНА“ – МЕЖДУ КУЛТУРАТА И ПАЗАРА
автор: Полина Велева

СЪСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ НА МАРКАТА ЦСКА
автор: Божидар КъртуновCopyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu