СЪДЪРЖАНИЕ

Доклади и презентации на преподаватели, докторанти и професионалисти
1. проф. Владимир Михайлов, д.н.
2. д-р Александър Христов
3. доц. д-р Росен К. Стоянов, НБУ
4. гл. ас. д-р Стойко Петков, НБУ
5. Христо Бонев, докторант, НБУ
6. проф. Толя Стоицова, д.н., д-р Евелина Христова, НБУ
7. Елена Цонева-Папуджиева, докторант, ПР на НБУ, НБУ
8. Стоян Стоянов, PR Manager & Partner, PRoWay Communications Agency
9. Елена Драгостинова
10. ас. Любомира Динева, катедра „Връзки с обществеността”, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград
Доклади и презентации на студенти
1. Десислава Виткова, НБУ
2. Десислава Кирова, НБУ
3. Деница Митова, НБУ
4. Мина Петрова, НБУ
5. Наталия Русенова, НБУ
6. Добромир Янков, НБУ
7. Светла Томова, НБУ
8. Христина Дачова, НБУ
9. Цветелина Николова, НБУ
10. Александър Милушев, НБУ
11. Вяра Михайлова, НБУ
12. Славомир Кирилов, НБУ

обратно нагоре