Нов български университет

Департамент “Масови комуникации”

15 години Лятна школа по ПР


15 години Лятна школа по връзки с обществеността

 

Теми и ръководители

 

I PR Summer School

1999 г.

„Европейски тенденции в Public Relations”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

Десислава Бошнакова, докторант по ПР, зам.ръководител на лятната школа

Сборник, Съставител и редактор – докторант Десислава Бошнакова

 

II PR Summer School

2000 г.

„21 век – век на хиперманипулации”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

ас. Десислава Бошнакова, докторант по ПР, зам.ръководител на лятната школа

Сборник, Съставител и редактор – докторант ас. Десислава Бошнакова

 

III PR Summer School

2001 г.

„Политическият имидж – парадокс по български”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

ас. Десислава Бошнакова, докторант по ПР, зам.ръководител на лятната школа

Сборник, Съставител и редактор – докторант ас. Десислава Бошнакова

 

IV PR Summer School

24-26 юли 2002 г.

„Пъблик рилейшънс на изкуството. Изкуството в Пъблик рилейшънс”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

ас. Десислава Бошнакова, докторант, зам.ръководител на лятната школа

Сборник, Съставител и редактор – докторант ас. Десислава Бошнакова

 

V PR Summer School

22-29 юли 2003 г.

„Пъблик рилейшънс в пъзела на интегрираните комуникации”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

Лора Сивова, докторант, ръководител на лятната школа

доц. д-р Руси Маринов, координатор на проекта

Сборник, Съставител и редактор – докторант Лора Сивова

 

VI PR Summer School

16-23 юли 2004 г.

„Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

доц. Толя Стоицова, д.пс.н., творчески директор на лятната школа

ас. д-р Росен К. Стоянов, изпълнителен директор на лятната школа

Сборник, Съставител и редактор – ас. д-р Росен К. Стоянов

 

VII PR Summer School

13-15 юли 2005 г.

„ПР за ПР”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

ас. д-р Росен К. Стоянов, директор на лятната школа

 

VIII PR Summer School

06-08 юли 2006 г.

„Спорт и комуникации”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

ас. д-р Росен К. Стоянов, ръководител на лятната школа

Сборник, Съставител и редактор – ас. д-р Росен К. Стоянов

 

IX PR Summer School

09-11 юли 2007 г.

„ПР и медии в България – противопоставени или равнопоставени?”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

доц. д-р Руси Маринов, ръководител на проекта

Тина Такева и Андрей Велчев, координатори на проекта

Сборник, Съставител и редактор – ас. д-р Росен К. Стоянов

 

X PR Summer School

14-16 юли 2008 г.

„Краят на ПР такъв, какъвто го познаваме – Новото начало”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

ст. ас. д-р Десислава Бошнакова, научен координатор

докторант Евелина Христова, Мануела Златева и Владимира Карабенчева, координатори на проекта

 

XI PR Summer School

13 - 5 юли 2009 г.

„Шареният ПР”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

гл.ас. д-р Десислава Бошнакова, ръководител на лятната школа

 

XII PR Summer School

12-14 юли 2010 г.

„Комуникационни практики и вътрешни публики”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

гл.ас. д-р Росен К. Стоянов, научен ръководител на лятната школа

Сборник, Съставител и редактор – гл.ас. д-р Росен К. Стоянов

 

XIII PR Summer School

13-15 юли 2011 г.

„iПР в практиката и образованието”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”; Университетски театър

доц. д-р Десислава Бошнакова, научен ръководител на лятната школа

доц. д-р Росен К. Стоянов, научен ръководител на лятната школа

Сборник, Редактор – доц. д-р Росен К.Стоянов

 

XIV PR Summer School

12-13 юли 2012 г.

„В мрежата(Мрежата) на ПР“

НБУ,корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

доц. д-р Десислава Бошнакова, научен ръководител на лятната школа

Десислава Данкова, докторант

Сборник, Съставител и редактор - гл. ас. д-р Евелина Христова

 

XV PR Summer School

29-30 юни 2013 г.

Изборите в ПР и ПР при избори

гр. Благоевград, университетска база "Бачиново"

гл. ас. д-р Евелина Христова, научен ръководител на лятната школа

Десислава Данкова, докторант

Боряна Гошева, докторант

Сборник, Съставител и редактор - гл. ас. д-р Евелина ХристоваCopyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu