Навигация

Редакционна колегия:

проф. Владимир Михайлов,
доктор на изкуствознанието
проф. д-р Руси Маринов
проф. д-р Михаил Мелтев
доц. д-р Десислава Бошнакова

Отговорен редактор:
доц. д-р Петя Александрова

На корицата:
Дипломанти, випуск 2012,
с дипломна комисия

Снимка:
Татяна Димитрова
ISSN 1310-8670

     

    УВОДНИ ДУМИ

                Това е седемнадесетият по ред годишник на департамент „Масови комуникации”. Началото е поставено в края на миналия век, когато след  вниманието към организационната и учебна дейност на департамента идва време за развитие и на научната дейност. Първото издание обединява студии на преподаватели и подбрани курсови работи на студенти, които са получили отлична оценка през учебната 1995/96 г., преводни материали в областта на медиите и връзките с обществеността и информация за дейността на департамента. В специално приветствие към инициативата проф. Богдан Богданов заявява: „Приветствам от сърце начинанието на департамента  по масови комуникации. След като организира отлично своите програми и създаде оригинална система за обучение, започваща да се утвърждава обществено, департаментът е между първите в Нов български университет, които поставят начало на свое издание”. Така през далечната 1996 г. се залагат здравите основи на едно добро и полезно начинание, което се развива и крепне през годините.

                Доказателство за това е интересът към публикациите от преподавателите и студентите от всички поколения.  В научните съобщения и доклади от традиционните ни пролетни и есенни научни конференции, в дипломните тези на бакалаври и магистри, в докторските дисертации и научните разработки на преподавателите обилно се ползват публикации от различните годишници през годините. „Мечтата” от първия годишник стана реалност!

                Нека през следващата 2013 г. си пожелаем повече такива сбъднати „мечти” на ползу роду.

     

    Проф. д-р Михаил Мелтев

    Ръководител на департамент „Масови комуникации”