Навигация

Редакционна колегия:

проф. Владимир Михайлов,
доктор на изкуствознанието
проф. д-р Руси Маринов
проф. д-р Михаил Мелтев
доц. д-р Десислава Бошнакова

Отговорен редактор:
доц. д-р Петя Александрова

На корицата:
Дипломанти, випуск 2012,
с дипломна комисия

Снимка:
Татяна Димитрова
ISSN 1310-8670

Студии на преподаватели

След телевизията
автор: проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието
За доверието в медиите и в другите информационни източници от страна на журналисти, блогъри, представители на бизнеса и жители на големите градове
автор: проф. Толя Стоицова, доктор на психологическите науки, съвместно с Елияна Александрова и Диана Попски
Пропаганда – комуникации – медии
автор: проф. д-р Руси Маринов
Творчество и занаят в телевизионната реклама
автор: проф. д-р Михаил Мелтев
Театърът, слуга на красотата
автор: доц. д-р Петя Александрова
„Шоуто на Слави” vs. „Господари на ефира”
автор: доц. д-р Райна Николова
От „програмен поток” към „поток от зрители”
автор: гл. ас. д-р Стойко Петков

Студии на докторанти

Онлайн кризи – комуникационни кризи 2.0
автор: Десислава Данкова, докторант

Пролетна и есенна конференции

Лятна школа 2012

Книги на преподаватели

Галерия

Филм