Nevereno vliz

";} ?>
„Култура чрез интернет и интернет като култ”

     Есенна конференция: Култура чрез Интернет и Интернет като култ

 

На 29 и 30 ноември 2012г.се проведе и есенната медийна конференция на департамент „Масови комуникации”.

Темата на конференцията „Култура чрез Интернет и Интернет като култ” със своя актуален характер, предизвика голям интерес сред студентите. Широка дискусия предизвикаха въпросите, свързани с културните трансформации в дигиталната епоха, новите методи за потребление, създаване и преработване на културно съдържание и др.

 

Изнесените доклади и презентации по темата, показаха множество гледни точки и очертаха мненията, че самите потребители задават новите принципи и ценности, както и че от тях зависи, до каква степен допускат зависимост от Интернет. Бързо развиващият се свят на технологиите само ускорява този процес.

 

Специален гост беше журналистът и философ Тони Николов,  главен редактор на портал за култура, изкуство и общество – kultura.bg

Той  запозна присъстващите със същността на порталите за култура и възможностите, които предоставят те – за четене на онлайн книги, водене на дискусии, следене на откъси от филми, публикации от интересни автори, информиране за изложби, събития, интервюта и др.

Научният ръководител на медийната конференция проф. Владимир Михайлов, д.н. предложи дефиницията на ЮНЕСКО за култура да бъде обединяващ акцент:

"Kултура е множеството от отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални черти на дадено общество или обществена група, тя обхваща освен изкуството и литературата, начина на живот, формите на съжителство, ценностните системи, традициите и вярванията"

  

ПРОГРАМА

 

 

Есенна научна конференция

 

 Култура чрез Интернет и Интернет като култ

 

29 и 30 ноември 2012 г.

 

от 10.00 часа в заседателната зала на библиотеката, НБУ

 

 

 

 

29 ноември (четвъртък)

 

09.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците

 

10.00 ОТКРИВАНЕ

 

 

І сесия: 10.00 – 11.30 ч., водещ - проф. д-р Михаил Мелтев,

ръководител на департамент „Масови комуникации”

 

Специален гост на конференцията:

Тони Николов – философ и журналист, главен редактор на портал за култура, изкуство и общество – kultura.bg

Гостът беше представен от доц. д-р Петя Александрова

 

Стойко ПетковКултурата на ремикса в епохата на дигиталното споделяне

 

Александра Петкова, Български културни портали

 

Руси Маринов, Влияние на Интернет технологиите върху обществото

 

 

Дискусия

 

Кафе-пауза 11.30 – 11.45

 

 

ІI сесия: 11.45 – 13.00 ч., водещ - гл. ас. д-р Стойко Петков

 

Тодор Панайотов,  Потребители на централните всекидневници в България. Минало и настояще в епохата на Интернет

 

Владимир Михайлов,  Да ме прости Господ

 

Мариела Мичева,  Социалните мрежи – култ или религия  

  

Жюстин Томс,  Културата на Уеб 2.0 – култура на участието

   

Дискусия

 

Обедна почивка – 13.00 – 14.00 ч.

 

 

 

ІІI сесия: 14.00 – 15.30 ч., водещ - доц. д-р Руси Маринов

 

Ралица Филипова,  Фредерик Бегбеде за културата и Интернет

Теодина Илчева,  ПР в културата на Уеб 2.0 – култура на участието

 

Васил Марков,  Генеалогия на виртуалната разходка

 

Александър Христов,  Автентичност и рекламно съдържание

в блоговете

 

 

Дискусия

 

 

 

 

30 ноември (петък)

 

09.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците

 

10.00 ОТКРИВАНЕ

 

 

ІV сесия: 10.00 – 11.30 ч., водещ - доц. д-р Петя Александрова

 

Толя Стоицова, Традиционна и онлайн култура – съвместно съжителство, но дали е мирно?

 

Юлиана Кънчева, Дигиталното кино – достъпното изкуство за всички

 

Владислав Хаджиангелов,  Възприемаме ли Интернет като култ?

 

Евелина Христова,  На едно докосване от теб: отчуждение, отъждествение, отличение

 

 

Дискусия

 

Кафе – пауза – 11.30 – 11.45 ч.

 

 

 

V сесия: 11.45 – 13.00 ч., водещ - гл. ас. д-р Евелина Христова

 

Кирил Гоцев,  Интернет културата – дигитално проклятие или дигитално спасение?

 

Боряна Гошева, Новите технологии като начин на живот. Как

с помощта на новите технологии да превърнем политиката в бранд?

  

Росен Стоянов, Може ли Интернет да бъде култ?

 

Димитър Йотов, Интернет троловете – култура, култ или антикултура?

 

 

Дискусия

 

Обедна почивка – 13.00 – 14.00 ч.

 

 

VI сесия: 14.00 – 15.30 ч., водещ - докторант Юлиана Кънчева

 

Десислава Бошнакова,  Култивирането на Интернет културата в комуникациите

 

Александра АтанасоваИнтернет културата формира и гражданското общество

 

Петя Александрова,  Кинозрителите като потребители в You Tube

 

Кристина Домозетова,  Културни и некултурни потребители

 

 

Дискусия

 

Кафе – пауза – 15.30 – 15.45 ч.

 

 

VII сесия: 15.45 – 17.00 ч., водещ - проф. Владимир Михайлов, д.н.

 

Михаил Мелтев,  Документално кино, телевизия, Интернет

 

Десислава Данкова,  Разходка от НБУ до най-големите музеи в света

  

Гергана Джелепска, Интернет - утвърждаващ политически стереотип или среда за ефективен диалог?

   

Дискусия

 

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

 

 

         Научен ръководител:

    Проф. Владимир Михайлов, д.н.    

 

         Координатор:

    Юлиана Кънчева, докторант

 

 

обратно нагоре