Съдържание


Откриване и Пленарен доклад
проф.Винарова, П.Михова

Активният еПациент в търсене на позицията си между гражданин и потребител на здравни услуги
Симона Жекова

Трудности и препятствия пред интегрирането на ЗИС в България
Николай Начев

Сравнителен анализ на здравеопазни програми на 3 ПП
Николай Начев

Телемедицината в помощ на промоцията на здравето – в отдалечени и труднодостъпни райони
Кристиана Попова

Уеб-приложение за самооценка на емоционалното състояние
Атанас Дашовски

Изследване и конструиране на потребителски интерфейс за нуждите на МИС
Василка Вътева

Софтуерни решения в областта на здравословното хранене в България
Красимира-Ан Петрова

Електронно здравеопазване – европроекти и информационни системи за ефективна здравна грижа
Владислав Карамболов

Здравна сигурност базирана на електронна информация
Надя Петкова

mHealth приложения за iPhone и андроиди
Румяна Петрова

Интелигентни медицински софтуерни решения
Ивета Рачева

Биологични информационни системи
Диана Дянкова

Софтуерни решения за здравен мениджмънт
Лидия Димитрова

Влиянието на стреса върху здравето в съвременното общество
Денис Синеков