You need to upgrade your Flash Player

ПРОГРАМА НА ХII ЛЯТНА ШКОЛА
“Комуникационни практики и вътрешни публики”

Време за провеждане: 12-14.07.2010 г.
Продължителност: 3 дни
Начало: 10.00 ч., 12.07.2010 г.
Място: зала 310, корпус І, Нов български университет
Научен ръководител: ст.ас. д-р Росен К. Стоянов
Координатори: Евелина Христова, докторант; Христо Бонев, докторант

Първи ден, 12 юли, понеделник – 310 аудитория
9.30-10.00 – Регистрация на участниците
10.00-10.10 – Официално откриване на школата – доц. д-р Тома Томов, Заместник-ректор по учебната и международната дейност
10.10-12.00 – Доклади и презентации
Модератор – гл.ас. д-р Росен К. Стоянов
Евелина Христова, докторант, НБУ
„Вътрешноорганизационни комуникации в България и политика на ЕС (Представяне на методологията за изследване, провеждано за целите на  дисертационен труд на тема)”
проф. Толя Стоицова, д.н., НБУ
„Тренинг за комуникативни умения в организациите: Методика и принципи”
Жюстин Томс
„Комуникаторите и новите медии – възможности, които все още не използваме”
Аделина Пеева
„Тийм билдинги (Team Buildings) – Една нова възможност за сплотяване на работния екип”
Надежда Цонкова
„Ролята на консултанта при справяне с вътрешни организационни проблеми”
Христо Бонев, докторант, НБУ
„Учебните филми като средство за вътрешноорганизационно обучение”
12.00-12.15 – почивка

12.15-13.30 – Доклади и научни съобщения
Модератор – Христо Бонев, докторант
д-р Александър Христов
„Невъзможната комуникация на организационните промени”
проф. Владимир Михайлов, д.н., НБУ
„Издания за вътрешни публики – има ли смисъл от тях?”
Елена Цонева-Папуджиева, ПР на НБУ
„Битката за внимание. Хвани ме, ако можеш”
Стоян Стоянов
„Събития за нашите служители – как да организираме и мотивираме в условията
на криза”
Силвия Костова, управител на Symmetric Communication
„Поведение пред публика – вербално, невербално и поведение пред различни типове медии”
13.30-14.30 – Почивка

14.30-16.00 – Научни съобщения и дискусии
Модератор – Евелина Христова, докторант
д-р Пламен Павлов
„ПР на промоция”
Петър Владимиров
Интерактивност, технологии, медии”
Перуника Гочева
„Тийм Билдинги”
Пламена Максимова
„Коучинг – пътя към успеха”
Цветелина Захариева
„Мотиваторите: Мотивация и манипулация, убеждаване и вдъхновение”
Десислава Пейчева
„Етикет и протокол за успешен ПР”
Деница Колева
„Тиймбилдинг”

Втори ден, 13 юли, вторник – 310 аудитория
10.00-12.00 – Доклади и презентации
Модератор – Евелина Христова, докторант
Златина Кожухарова
„Как да разбираме себе си и другите в работния екип” (тест)
Виктор Хаджиев, докторант Simon Fraser University, Burnaby, Canada; Председател на борда на директорите, Open Mind Society
„Лидерски роли в социалното предприемачество”
доц. д-р Десислава Бошнакова, НБУ
„Можем ли да мислим с шапка или как шапките правят срещите в организацията по-ефективни”
доц. д-р Татяна Буруджиева, СУ Св. Климент Охридски
„Вътрешният ПР – фактор за състоянието на българските политически партии”
Гергана Джелепска
„Мотивация и манипулация, убеждаване и вдъхновение”
Галя Колева
„Мотивация и манипулация, убеждаване и вдъхновение”
Михаела Карабельова
„Как да сме успешни пред публика”
Тодор Николов
„Етикет и протокол”
12.00-12.15 – почивка

12.15-13.30 – Доклади и научни съобщения
Модератор – Христо Бонев, докторант
гл.ас. д-р Стойко Петков, НБУ
„Ролята на видеото при вътрешните комуникации”
Ева Широкова, PR специалист, Apeiron Communication и магистър
Управление на PR, НБУ
„Вътрешният комуникатор – стратегически съветник, а не пощальон”
Анелия Видинова
„Вътрешнофирмени събития - защо? и как?”
Анастасия Петрунова и Аглая Димитрова
„Тийм Билдинг”
Диана Гаджонова
„Какво представлява ,,тийм билдинг?”
Елена Карамитева
„Реторика и ораторско майсторство”
Златина Кожухарова
„Как да разбираме себе си и другите в работния екип” (обявяване на резултатите от теста)
13.30-14.30 – Почивка

14.30-16.00 – Научни съобщения и дискусии
Модератор – гл.ас. д-р Росен К. Стоянов
гл.ас. д-р Кристиян Хаджиев, НБУ
„Специфични измерения на лидерството в екипна среда”
Иглика Стефанова
„Вътрешни взаимоотношения в организацията и тяхното значение”
Татяна Оракова
„Интерактивност, интранет и нови технологии, Медии”
Силвия Анастасова
„Коучинг”
Златина Иванова
„Мотивация при вътрешните публики – теории и практики”
Кирил Беспалов
„Професионални презентационни умения”
Екип на Информационен отдел НБУ
„Представяне дейността на Информационен и ПР отдел на НБУ”

Трети ден, 14 юли, сряда – 310 аудитория
10.10-12.00 – Доклади и презентации
Модератор – Евелина Христова, докторант
Ангел Маджаров, Бизнес психолог и консултант, Мениджър в Talent Group (представляваща брандовете Talent Hunter и Sales Scout}
„Вътрешния ПР – скрития път към бизнес успеха!”
София Кирова
„Организационна култура и зона на комфорт”
гл.ас. д-р Росен К. Стоянов
„Вътрешните комуникации като основен инструмент на организационния мениджмънт”
Адриана Георгиева
„Убеждаване и вдъхновение”
Людмила Цанева
„Мотивация за творчески резултати”
Кремена Георгиева, докторант в СУ
„ПР и реторика”
Камен Костов
„Блогингът – златна ера за ПР практиците”
12.00-12.15 – почивка

12.15-13.30 – Доклади и научни съобщения
Модератор – Христо Бонев, докторант
Катюша Павлова, изпълнителен директор, Outward Bound
„Какво знаем за ефективното и афективното обучение”
Роза Димитрова
„Реторика и ораторско майсторство”
Аделина Тодорова
„Реторика и невербална комуникация”
Нелия Иванова
„Реторика и ораторско майсторство”
Цветелина Чаушева
„Реторика и ораторско майсторство – метаезикът”
Мария Николова
„Реторика и ораторско майсторство”
Антония Кондова
„Примерът на ЛЕГО. Умението да вдъхновиш!”
13.30-14.30 – Почивка

14.30-16.00 – Тренинги
Модератор – гл.ас. д-р Росен К. Стоянов
проф. Толя Стоицова, д.н., НБУ и д-р Бистра Мизова, СУ „Св. Климент Охридски”
„Ролеви игри”

обратно нагоре