You need to upgrade your Flash Player

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Доклади и презентации на преподаватели, докторанти и професионалисти
1. Евелина Христова, докторант, НБУ
2. проф. Толя Стоицова, д.н., НБУ
3. Жюстин Томс
4. Христо Бонев, докторант, НБУ
5. д-р Александър Христов
6. проф. Владимир Михайлов, д.н., НБУ
7. Елена Цонева-Папуджиева, ПР на НБУ
8. Стоян Стоянов
9. Силвия Костова, управител на Symmetric Communication
10. Виктор Хаджиев, докторант Simon Fraser University, Burnaby, Canada; Председател на борда на директорите, Open Mind Society
11. доц. д-р Десислава Бошнакова, НБУ
12. Ева Широкова, PR специалист, Apeiron Communication и магистър Управление на PR, НБУ
13. гл.ас. д-р Кристиян Хаджиев, НБУ
14. Ангел Маджаров, Бизнес психолог и консултант, Мениджър в Talent Group (представляваща брандовете Talent Hunter и Sales Scout)
15. гл.ас. д-р Росен К. Стоянов
16. Катюша Павлова, изпълнителен директор, Outward Bound
17. Кремена Георгиева, докторант в СУ
18. Елена Цонева - PR специалист, Слава Динкова - специалист
Доклади и презентации на студенти
1. Аделина Пеева
2. Надежда Цонкова
3. Петър Владимиров
4. Перуника Гочева
5. Пламена Максимова
6. Цветелина Захариева
7. Десислава Пейчева
8. Златина Кожухарова
9. Гергана Джелепска
10. Галя Колева
11. Михаела Карабельова
12. Тодор Николов
13. Анелия Видинова
14. Анастасия Петрунова и Аглая Димитрова
15. Диана Гаджонова
16. Иглика Стефанова
17. Татяна Оракова
18. Силвия Анастасова
19. Златина Иванова
20. Кирил Беспалов
21. Людмила Цанева
22. София Кирова
23. Камен Костов
24. Цветелина Чаушева
25. Антония Кондова
26. Мила Христова и Мадлена Христозова

обратно нагоре