ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОЦ. Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ, ГЛ.АС. Д-Р ГЕРГАНА КРЕСНАЛИЙСКА, ГЛ.АС. Д-Р ОЛГА ЧОРБАДЖИЙСКА, ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Изтегли материала за мобилни устройства