Нов български университет

ПРОГРАМА НА ХІV ЛЯТНА ШКОЛА

 

 

В мрежата (Мрежата) на ПР
Дати за провеждане:
12 и 13.07.2012 г.

 

Продължителност: 2 дни

Начало: 10.00 ч., 12.07.2012 г.

Място: корпус І, 310 аудитория, "Проф. Петър Мутафчиев", Нов български университет

Научни ръководители:

Доц. д-р Десислава Бошнакова

Докторант Десислава Данкова

 

12 юли, четвъртък

Зала 310, корпус I (I ден, I сесия)

9.30-10.00 – Регистрация на участниците

10.00-10.10 – Официално откриване на школата: Проф. д-р Михаил Мелтев, ръководител на департамент „Масови комуникации“

 

10.10-12.00 – Доклади и научни съобщения

Водещ: Проф. д-р Михаил Мелтев, НБУ

 

Виолета Воденичарова и Боян Петров, НБУ

„Новите канали за комуникация – успешни примери и тенденции в ПР-а“

Стоян Стоянов, PRoWay Communications Agency

„Как да пробием успешно в медиите във времето на корпоративната и политически

обвързана журналистика?“

Теодора Иванова и Силвана Сиракова, НБУ

Дигитализация на комуникациите – миграция от офлайн към онлайн комуникации в сферата на ПР практиката

 

Александра Атанасова, НБУ

„ПР в политиката“

Силвана Миленова, НБУ

„Златният век на ПР или краят на една епоха – Какво ни очаква, остаряла ли е концепцията за ПР, трябва ли да се замени от нова и ако да, от каква. Какви умения и знания трябва да имат новите практици? А клиентите?“

11.45-12.00 – Дискусия

12.00-12.15 – почивка

 

12 юли, четвъртък

Зала 310, корпус I (I ден, II сесия)

12.15-13.30 – Доклади и научни съобщения

Водещ: Гл. ас. д-р Стойко Петков

 

Доц. д-р Петя Александрова

„Криворазбраната комуникация между ПР и журналисти“

Проф. Владимир Михайлов, д.н

„В мрежата на телевизията”

Кирил Гоцев, НБУ

„По-добре късно...“

Теодора Черкезова, НБУ

„Журналистиката в мрежата на ПР– къде е тънката граница между журналистиката и ПР, какви са взаимоотношенията между журналистиката и ПР.

Докторант Юлиана Кънчева, НБУ

“Когато гръм удари, как ехото заглъхва“– или ефектите на негативния отзвук“

13.15-13.30 – Дискусия

13.30-14.30 – Обедна почивка

 

 

12 юли, четвъртък

Зала 310, корпус I (I ден, III сесия)

14.30-16.00 – Доклади и научни съобщения

Водещ: Доц. д-р Петя Александрова

 

Проф. Толя Стоицова, д.н., НБУ

„Всяко говорене не е общуване“

Сара Хамад, НБУ

„Криворазбраният ПР – призван да гради имидж и репутация на клиентите си, ПР не се ползва (или се, но ние грешим) с добър имидж и репутация. Каква е ситуацията у нас, по света, в мрежата и какво следва от всички това? ”

Вилиана-Марина Николова, СУ, ФЖМК

(Не)стандартни ПР практики за корпоративен имидж

Доц. д-р Райна Николова, НБУ

Журналистиката в електронните медии в плен на политическия и бизнес ПР

Андриан Христов, НБУ

„Сенчестият ПР – що е то?“

Гл. ас. д-р Стойко Петков

„Променените медийни практики“  

Гергана Божинова, НБУ

„Журналистиката в мрежата на ПР– къде е тънката граница между журналистиката

и ПР, какви са взаимоотношенията между журналистиката и ПР, съюзници или

противници в желанието да информират аудиторията”

16:00-16:30 - Дискусия

 

17:00 ПРЕМИЕРА НА ГОДИШНИК 2011 НА ДЕПАРТАМЕНТ „МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ“

Водещ: Проф. д-р Михаил Мелтев

 

 

13 юли, петък

310 аудитория (II ден, I сесия)

10.00-12.00 – Доклади и научни съобщения

Водещ: Д-р Евелина Христова

 

Стефан Серезлиев, списание Sign Café

„Съвременният ПР: Комуникационни перспективи и предизвикателства в контекста на ИМК,брандинга и новите потребители“

Доц. д-р Десислава Бошнакова

„Дигиталните имигранти и комуникацията с тях в Мрежата“

Лилия Загурска, НБУ

„Политиката или ПР е водещ в нашата среда“

Валентина Димитрова, НБУ

„Дигитализацията. Социалните медии, като неизменна част от ПР практиката“

Веселина Любенова, СУ, ФЖМК

„Златният век на ПР или краят на една епоха – Какво ни очаква, остаряла ли е концепцията за ПР, трябва ли да се замени от нова и ако да, от каква. Какви умения и знания трябва да имат новите практици? А клиентите?“

Александра Върбичка, НБУ

„Журналистиката в мрежата на ПР - къде е тънката граница между журналистиката и ПР, какви са взаимоотношенията между журналистиката и ПР, съюзници или противници в желанието да информират аудиторията“

Анелия Видинова, НБУ

„ПР като призвание и начин на живот – всеки общува, но прави ли го това 

специалист по комуникации и какви нови предизвикателства поставя средата пред

всеки един от нас. Можем ли да изградим най-важната марка в живота си – марката

Аз“

Надежда Бахчеванска, НБУ

„Нестандартни практики в ПР – сред морето от нови канали и форми на  

комуникация какви са нестандартните практики офлайн и онлайн, които успешно

се прилагат от компаниите днес“

11.45-12.00 – Дискусия

12.00-12.15 – почивка

 

13 юли, петък

310 аудитория (II ден, II сесия)

12.15-13.30 – Доклади и научни съобщения

Водещ: Доц. д-р Росен К. Стоянов

 

Мария Мичева, ОББ Асет Мениджмънт

„Комуникационна кампания в Интернет… с ограничен бюджет“

Кристина Спасовска и Драгомир Дончев,  НБУ

„Нестандартни практики в ПР“

Д-р Евелина Христова, НБУ

„Златният век на ПР или краят на една епоха – Какво ни очаква, остаряла ли е концепцията за ПР, трябва ли да се замени от нова и ако да, от каква. Какви умения и знания трябва да имат новите практици? А клиентите?“

Анна Качарава, НБУ

„Журналистиката в мрежата на ПР - къде е тънката граница между журналистиката и ПР, какви са взаимоотношенията между журналистиката и ПР, съюзници или противници в желанието да информират аудиторията“

13.15-13.30 – Дискусия

13.30-14.30 – Обедна почивка

 

13 юли, петък

310 аудитория (II ден, III сесия)

14.30-16.00 – Доклади и научни съобщения

Водещ: Доц. д-р Десислава Бошнакова

 

Жанет Якимова, СУ, ФЖМК

„Комуникация и обществено мнение в дигиталния свят“

 

Д-р Александър Христов, Сивитас България

“Контролирани публикации” и контрола в ръцете на публиката“

Албена Казашка и Йоана Вучева,  НБУ

„Нови канали за комуникация онлайн“

Доц. д-р Росен К. Стоянов, НБУ

„Съществува ли „Политически ПР“ (в България)?“

Камен Костов, НБУ

„Дигитализацията и метаморфозите в дейността на ПР практиците“

Ирена Кръстева, НБУ

„Журналистиката в мрежата на ПР - къде е тънката граница между журналистиката и ПР, какви са взаимоотношенията между журналистиката и ПР, съюзници или противници в желанието да информират аудиторията“

Докторант Десислава Данкова, НБУ

„Бъди „Пиарист“

15.45-16:00 – Дискусия

 

16:30 ПРЕДСТАВЯНЕ НА СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ ЛЯТНА ШКОЛА 2011

Водещ: Доц. д-р Росен СтояновCopyright © 2013. All Rights Reserved.
NBU nbu