Нов български университет

Съдържание

Доклади и презентации на преподаватели, докторанти и професионалисти

„Всяко говорене не е общуване“
автор: Проф. Толя Стоицова, д.н., НБУ

„Криворазбраната комуникация между ПР и журналисти“
автор: Доц. д-р Петя Александрова

„Дигиталните имигранти и комуникацията с тях в Мрежата“
автор: Доц. д-р Десислава Бошнакова

Журналистиката в електронните медии в плен на политическия и бизнес ПР
автор: Доц. д-р Райна Николова, НБУ

Съществува ли „Политически PR“?
автор: Доц. д-р Росен К. Стоянов, НБУ

„Променените медийни практики“
автор: Гл. ас. д-р Стойко Петков

„Контролирани публикации” и контролът в ръцете на публиките
автор: Д-р Александър Христов, Сивитас България

„Златният век на ПР или краят на една епоха – Какво ни очаква, остаряла ли е концепцията за ПР, трябва ли да се замени от нова и ако да, от каква. Какви умения и знания трябва да имат новите практици? А клиентите?“
автор: Д-р Евелина Христова, НБУ

„По-добре късно...“
автор: Кирил Гоцев, НБУ

Бъди „Пиарист“
автор: Докторант Десислава Данкова, НБУ

„Златният век на ПР или краят на една епоха – Какво ни очаква, остаряла ли е концепцията за ПР, трябва ли да се замени от нова и ако да, от каква. Какви умения и знания трябва да имат новите практици? А клиентите?“
автор: Веселина Любенова, СУ, ФЖМК

„Комуникационна кампания в Интернет… с ограничен бюджет“
автор: Мария Мичева, ОББ Асет Мениджмънт

(Не)стандартни ПР практики за корпоративен имидж
автор: Вилиана-Марина Николова, СУ, ФЖМК

„Съвременният ПР: Комуникационни перспективи и предизвикателства в контекста на ИМК,брандинга и новите потребители“
автор: Стефан Серезлиев, списание Sign Café

„Как да пробием успешно в медиите във времето на корпоративната и политически обвързана журналистика?“
автор: Стоян Стоянов, PRoWay Communications Agency

„Комуникация и обществено мнение в дигиталния свят“
автор: Жанет Якимова, СУ, ФЖМК

Доклади и презентации на студенти

„ПР в политиката“
автор: Александра Атанасова, НБУ

Журналистиката в мрежата на ПР – къде е тънката граница между журналистиката и ПР, какви са взаимоотношенията между журналистиката и ПР, съюзници или противници в желанието да информират аудиторията
автор: Гергана Божинова, НБУ

ПР като призвание и начин на живот
автор: Анелия Видинова, НБУ

Новите канали за комуникация – успешни примери и тенденции в PR
автор: Виолета Воденичарова и Боян Петров, НБУ

„Журналистиката в мрежата на ПР – къде е тънката граница между журналистиката и ПР, какви са взаимоотношенията между журналистиката и ПР, съюзници или противници в желанието да информират аудиторията“
автор: Александра Върбичка, НБУ

Политиката или ПР е водещ в нашата среда?
автор: Лилия Загурска, НБУ

Дигитализация на комуникациите – миграция от офлайн към онлайн комуникации в сферата на ПР практиката
автор: Теодора Иванова и Силвана Сиракова, НБУ

„Нови канали за комуникация онлайн“
автор: Албена Казашка и Йоана Вучева, НБУ

„Журналистиката в мрежата на ПР – къде е тънката граница между журналистиката и ПР, какви са взаимоотношенията между журналистиката и ПР, съюзници или противници в желанието да информират аудиторията“
автор: Анна Качарава, НБУ

„Дигитализацията и метаморфозите в дейността на ПР практиците“
автор: Камен Костов, НБУ

Журналистиката като средство за обслужване на интереси, съобразени с целите пиар кампаниите
автор: Ирена Кръстева, НБУ

„Златният век на ПР или краят на една епоха – Какво ни очаква, остаряла ли е концепцията за ПР, трябва ли да се замени от нова и ако да, от каква. Какви умения и знания трябва да имат новите практици? А клиентите?“
автор: Силвана Миленова, НБУ

„Нестандартни практики в ПР“
автор: Кристина Спасовска и Драгомир Дончев, НБУ

Криворазбраният ПР – призван да гради имидж и репутация на клиентите си
автор: Сара Хамад, НБУ

„Журналистиката в мрежата на ПР – къде е тънката граница между журналистиката и ПР, какви са взаимоотношенията между журналистиката и ПР. “
автор: Теодора Черкезова, НБУCopyright © 2013. All Rights Reserved.
NBU nbu