Преводи на студенти на тема Онлайн журналистика


 
 Онлайн журналистиката е  нов вид журналистика, при която публикуването и разпространяването на факти, мнения и коментари става в Интернет. Характерно за онлайн журналистиката е пълноценното използване на хипертекста и мултимедията. Друга важна отлика от традиционната журналистика е  интерактивността.
Най-типичен представител на онлайн журналистиката е блогът – личен онлайн дневник, в които се предлагат новини или анализи по определена тема. В блога всеки може да е автор, редактор, издател и потребител едновременно.
Онлайн журналистиката променя еднопосочния  принцип на комуникация „от един към много” в многопосочен „от много към много”. Традиционните журналисти от комуникатори  се превръщат в „регулировчици”, които с помощта на нови методи и средства пренасят  информацията между читателите-потребители.
Онлайн журналистическата работа е специфична в отделните й етапи: от събирането на информация и начините за представянето й в дълбочина през съобразяването с глобалната аудитория и блоковата структура на материалите до нелинейното писане за уеб. Тя изисква нови познания за работа в уеб среда, съчетани с умения в области като дизайн, компютърни технологии и др.
Поместените материали в този раздел на Годишника включват статии, подбрани от Интернет и специализирани издания за онлайн журналистика  и са преведени от студенти в департамент „ Масови комуникации”.

                                                                          Ралица Филипова
Преводи: