Лятна школа 2008

10-та Лятна школа по ПР
Департамент Масови комуникации
Нов Български университет
14-16 юли 2008
 


Краят на ПР такъв, какъвто го познаваме – Новото начало

Програма

Начало: 10.30 ч. 14.07.2008 г.
Място: зала 310, корпус 1, Нов български университет
Участници: преподаватели и студенти от Нов български университет, Бургаски свободен университет, Шуменски университет, Военна академия “Г. С. Раковски”, медийни експерти, специалисти по ПР и маркетинг.
Научен координатор: ст. ас. д-р Десислава Бошнакова
Координатори: Евелина Христова, докторант,
Мануела Златева, бакалавърска програма "Връзки с обществеността”,
Владимира Карабенчева, бакалавърска програма "Връзки с обществеността”
Ден Първи - 14.07.2008 г. - понеделник
Зала 310, корпус 1
9.30 - 10.30 - Регистрация на участниците
10.30 - 10.40 - Откриване на школата
Проф. Толя Стоицова, д.н., ръководител на департамент „Масови комуникации”, НБУ
10.40 - 12.00 - Доклади и научни съобщения
Първа сесия Новото общество – новите реалности, в които комуникираме
доц. д- р Райна Николова, Съвет за електронни медии: Достъп до информация – разнообразие на медийната среда
ст. ас. д-р Десислава Бошнакова: Хороскоп на ПР за следващите 30 години
Борислава Луканова, Ирина Петкова: Гражданското общество
Владимир Раков: Европейски подход към медийната грамотност в цифрова среда
Димитър Йорданов: Тероризъм
Eвгения Димитрова: Графитите като новото изразно средство в нашето време на младото поколение
Екатерина Чавдарова: Глобализация
12.00 - 12.15 - Почивка
12.15 - 13.00 – Научни съобщения
Елица Стоименова: Глобализъм
Иво Йотов: Гражданско Общество
Любомира Любенова: Глобализацията
Наталия Григорова: Новото общество – новите реалности, в които комуникираме
Христо Климентов: Тероризмът като видоизменена среда за комуникация
13.00 - 14.00 – Почивка

14.00 – 16.00
Втора сесия Новият клиент – търсещ ефективност на локално и глобално ниво и Новите агенции – глобални или локални
д-р Гергана Жулева: Представяне на организацията "Програма достъп до информация"
Евелина Христова, докторант: Новите форми на вътрешно организационните комуникации
Елена Цонева, докторант: Как клиентът сам "да вдигне ръка"
Борислава Жекова: Правила на конкуренцията – етични и професионални стандарти
Мануела Златева: Специфики на ПР на транснационалните компании
Мартин Маев: Новият клиент – търсещ ефективност на локално и глобално ниво
Свободна трибуна: Място за доклади със закъснели заявки
Ден Втори - 15.07.2008 г. - вторник
Зала 310, корпус 1
10.00 - 11.30 - Доклади и научни съобщения
Трета сесия Новите форми за комуникация – промяна на традиционния модел за комуникация
доц. д-р Ивайло Петров, Шуменски университет: Тероризъм и ПР: Борба или взаимодействие
ас. д-р Росен Стоянов: “Другата комуникация”
ас. д-р Стойко Петков: Промяна на традиционния модел за комуникация
Жюстин Томс, управител на ABC Design & Communication: Новите онлайн медии
Анатолий Георгиев: Достъп до медии
Ангела Ангелова: Новите форми в традиционните медии
Анелия Ангелова и Благовеста Желязкова: Новите онлайн медии и краят на досегашния ПР -  новото начало
Боян Бакърджиев: Новите форми за комуникация – промяна на традиционния модел за комуникация: Новите онлайн медии - UCG Media
11.30 - 11.45 - Почивка
11.45 - 13.00 – Научни съобщения
Валентин Пасков: Приложението на Интернет за създаване на публичност в музикалния бизнес
Васил Иванов: Новите форми за комуникация – промяна на традиционния модел за комуникация
Венцислава Иванова, Маргарита Величкова, Кристина Миленова, Кристелина Стайкова: Нетрадиционни подходи в рекламата / ефект върху публиката
Галена Джеджева: Достъп до медии
Даниела Стоянова, Сандра Пеев: 5 причини за използване на RSS в комуникационната стратегия на компанията
Женя Величкова: Как блоговете променят онлайн медиите
Зорница Вълчева: Новите онлайн медии
13.00 - 14.00 – Почивка
 
14.00 – 16.00 Научни съобщения
Катя Димова: Ролята на Интернет комуникациите  в съвременната ПР практика
Лора Серданова, Екатерина Шаранкова, Елеонора Гоцева: Изследователски проект
Мариян Славов: Бъдещето на медиите
Миглена Николова: Промяна на традиционния модел за комуникация
Силвина Борисова: Новите онлайн медии
София Тончева: Новите онлайн медии
Мария Ганева, Новите онлайн медии
Тодор Панайотов: Ново начало за пресата и ПР
Тодор Петров: Кризисен ПР
Цветелина Петкова: Кризите и тяхното овладяване
Яни Дончев, Сибила Кусева: Новите онлайн медии
Ден Трети - 16.07.2008 г. - сряда
Зала 310, корпус 1
10.00 - 11.30 - Доклади и научни съобщения
Четвърта сесия Новите тенденции – онова, което си мислим, че ни предстои          
проф. Владимир Михайлов, д.н.: ПР текст и медия текст
доц. д-р Мариана Лазарова, Бургаски свободен университет: За академическия ПР
гл. ас. Сашо Воденичарски, катедра “Лидерство”, Военна академия “Г. С. Раковски”: Стратегемите на Сун Дзъ в съвременния PR
Милко Георгиев, член на борда на директорите на интернет компанията mail.bg : Социалните мрежи в новите комуникации
Александър Христов, директор в управление маркетинг и реклама и връзки с обществеността на КТБ: Еманципация на ПР пред медиите и още две неща, които трябва да се случат
Биляна Александрова: Новите тенденции – какво ни предстои
11.30 - 11.45 - Почивка
11.45 - 13.15 – Научни съобщения
Велеслава Жерева: Компаниите като отговорни граждани
Велислава Никифорова: Новите изисквания пред образованието по ПР
Весела  Василева: ПР 2.0 и възможностите, които предлага
Вихра Костова: Компаниите като отговорни граждани
Ивелина Христова: Краят на ПР такъв, какъвто го познаваме – Новото начало
Калоян Кръстев:"Кризисен ПР" по време на четвъртата сесия от конференцията
Мирена Петкова: Компаниите като отговорни граждани
Силвия Чапарова: PR 2.0 нещо ново, нещо различно
Слав Соколов: ПР 2.0,
Събина Панайотова: Компаниите като отговорни граждани
Николай Мичев, Новите изисквания пред образованието по ПР
13.15 – 13.30 – Официално закриване на Х лятна школа по ПР