Випуск 2008.
През 2008 г. в департамент “Масови комуникации” се дипломираха студенти от трите специалности – Връзки с обществеността, журналистика и продуцентство.

Пожелаваме на всички успешна реализация в практиката!
Успех!