Нов български университет

Департамент “Масови комуникации”

Редакционна колегия:
доц. д-р Петя Александрова
доц. д-р Десислава Бошнакова
доц. д-р Росен К. Стоянов
Отговорен редактор:
гл. ас. д-р Евелина Христова

ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠899-⁠9

УВОД

  

    ХVІ лятна школа по Пъблик Рилейшънс организира департамент „Масови комуникации“ на Нов български университет. Инициативата се проведе на 5. и 6. юли 2014 г. в гр. Благоевград. Тази година се регистрираха над 50 участници от 6 български университета, като в школата отново участваха университетски преподаватели и практици от сферата.

    С доклади и мултимедийни презентации се представиха също така студенти и докторанти от университетите, предлагащи образование и обучение по ПР в България.

    Целта, която организаторите на школата си поставиха през тази годна, е събитието да разшири националното участие и да даде възможност на участниците да се откъснат от всекидневните си ангажименти, като се потопят изцяло в темата „Комуникация и култура“. Изключително големият интерес и големият брой заявки за участие направиха програмата интензивна, а дискусиите – разгорещени.

    Една от специфичните подтеми, които се разискваха, е “Европейски културни столици – комуникационни практики”. Лятна школа по ПР беше включена в календара на кандидатурата на София и Югозападния регион за европейска столица на културата 2019, което допринесе за обогатяването на практическата насоченост на събитието.

    Единственият специализиран портал за образование и наука в България – Академика.бг беше официален партньор на школата.

     

    С #PRSSN2014 можеше да се споделя и да се участва и онлайн на Фейсбук страницата на Лятна школа по ПР https://www.facebook.com/nbupr?ref=hl

    гл. ас. д-р Евелина Христова,

    научен ръководител на Лятна школа по ПР 2014 и съставител на сборника

    Теми и подтеми:

    1. Европейски културни столици – комуникационни практики

    2. Субкултури и комуникация

    3. Комуникация чрез изкуството в културата

    4. Пъблик афеърс и комуникации на институции, които се занимават с култура

    5. Спонсорство на културни инициативи

    6. Комуникациите и организационната култура

    7. Междукултурна комуникация

     

     

  

кликнете долу за да стартирате / спрете записа:


Copyright © 2015. All Rights Reserved.
NBU nbu