Нов български университет

Департамент “Масови комуникации”

Редакционна колегия:
доц. д-р Петя Александрова
доц. д-р Десислава Бошнакова
доц. д-р Росен К. Стоянов
Отговорен редактор:
гл. ас. д-р Евелина Христова

ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠899-⁠9

кликнете долу за да стартирате / спрете записа:


Copyright © 2015. All Rights Reserved.
NBU nbu