Нов български университет

Департамент “Масови комуникации”

Доклади и презентации на преподаватели, докторанти и практици

Младежки субкултури и комуникация
проф. Толя Стоицова, д.н., НБУ

Възпитават ли фестивалите вкус?
доц. д-р Петя Александрова, НБУ

Драмтургията на специалните събития
доц. д-р Десислава Бошнакова, Нов български университет

Субкултурите в дигиталната реалност
доц. д-р Росен К. Стоянов, Нов български университет

Градът като арт територия
доц. д-р Христина Христова, ВТУ

Културните рубрики и сътрудници на половинвековния „Мир“ (българския „Таймс“)
гл. ас. д-р Тодор Панайотов, Нов български университет

Проблеми пред представяне на класическа музика пред съвременните деца
гл. ас. д-р Стефания Темелкова, Нов български университет

Дългосрочен ефект при спонсорството на културни проекти
гл. ас. д-р Александър Христов, УНСС, НБУ, БДВО

CSR, благотворителност и организационна култура
гл. ас. д-р Евелина Христова, Нов български университет

Фестивали и обединения на творческите индустрии в подкрепа на идеята за изграждането на квартали за изкуство и култура
гл. ас. д-р Калина Христова, Нов български университет

Междукултурна комуникация – асиметричност на културните потоци
Докторант Анета Божилова, СУ- ФЖМК

The value of Heritage and Culture for creating a sustainable country brand
Boryana Gosheva, PhD student, NBU

Уличното изкуство в света на Google
Десислава Данкова, Нов български университет

Деконтаминация на съзнанието
Диана Димитрова, СУ, Българско национално радио

Брандът “Културна столица” – стратегии на управление, позициониране, комуникиране
Йоана Кръстева, Докторант, СУ

Невербална комуникация. Облеклото на деловата жена
Теодора Зафирова, Нов български университет

Възможности на съвременното радио за представяне на културните теми
Калин Калчев, Нов български университет

ВАЛОРИЗАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНОТО НАСЛЕДСТВО ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
РАЛИЦА КИРИЛОВА СУ “Св. Климент Охридски”

Дигитален ПР и онлайн комуникационни стратегии в социалните мрежи, използвани от ДКТ "Васил Друмев" – Шумен
докторант Николай Недеков, ШУ „Епископ Константин Преславски”

Култура и всекидневна преса: проблеми и тенденции
Оля Стоянова, докторант, СУ

БНР по пътя на хибридното радио – възможности за по-интензивна културна и междукултурна комуникация
Елена Цветкова, СУ

Политическият продукт в огледалото на масовата (консуматорска) култура
Рая Цветкова, СУ

Доклади и презентации на студенти

„Culture Jamming“ днес, онлайн и в субкултурата на графита
Синди Васкова, НБУ

Комуникация чрез изкуството в културата
Георги Драганов, НБУ

Смъртта на една субкултура и борбата за наследство
Христо Жоров, НБУ

Спонсорство на културни и творчески инициативи на Клуб ЕКСТРИЙМ
Иван Кристоф, НБУ

Една блогърка – история за блогърството като субкултура и начин за изразяване на „виртуалния човек“
Бетина Мутишева, НБУ

Междукултурна комуникация – модели за интеграция на бежанците
Ана Стоицев, НБУ

Езикът на културата
Сузана Теофилова, НБУ

Специфика на комуникационните похвати в сферата на индустрията за видеоигри
Борис Цветков, НБУCopyright © 2015. All Rights Reserved.
NBU nbu