Нов български университет

Департамент “Масови комуникации”

Драмтургията на специалните събития


доц. д-р Десислава Бошнакова, Нов български университет

 

кликнете долу за да стартирате / спрете аудио записа:

Copyright © 2015. All Rights Reserved.
NBU nbu