Нов български университет

Департамент “Масови комуникации”

Програма

   

ХVI ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс

Комуникация и култура

Дати за провеждане: 5 и 6 юли2014 г.

 

Продължителност:2 дни

Начало:12.30 ч., 5.07.2014 г.

Място: Университетски център „Бачиново“, Югозападен   универистет, Благоевград

Научен ръководител:

гл. ас. д-р Евелина Христова

Екип:

Докторант Боряна Гошева

Докторант Десислава Данкова

Докторант Калин Калчев

Татяна Димитрова, технически експерт

Продължителност на изказванията – 10 минути

 

5 юли,събота

12,30 ч.Откриване на школата

доц. д-р Росен К. Стоянов, декан на Магистърски факултет, НБУ

 

12.30 -14.40 – Доклади и научни съобщения

Водещ: гл. ас. д-р Евелина Христова

доц. д-р Десислава Бошнакова,НБУ

Драмтургията на специалните събития

Милена Стратиева, Театър "София"

Комуникационна стратегия, предизвикателства и съвременни възможности за PR на театър          

Николай Недеков,докторант вШуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Дигитален ПР и он-лайн комуникационни стратегии в социалните мрежи, използвани от ДКТ "Васил Друмев" – Шумен

Ева Широкова, BAGGIE DESIGN         

Комуникациите и културното многообразие в организациите.

гл. ас. д-р Александър Христов, УНСС, НБУ, БДВО

Дългосрочен ефект при спонсорството на културни проекти

Стоян Стоянов, Комуникационна агенция PRoWay   

Предизвикателства пред устойчиво спонсорско партньорство при инициативи в областта на културата                 

Борис Цветков, НБУ        

Специфики на комуникационните похвати в сферата на индустрията за видеоигри 

гл. ас. д-р Стефания Темелкова,НБУ   

Проблеми пред представяне на класическа музика пред съвременните деца

14,00 – 14,40 ч. Дискусия  

 

14,40 – 15,00 ч. Кафе пауза

 

15.00 -17.00 – Доклади и научни съобщения

Водещ: докторант Боряна Гошева

гл. ас. д-р Тодор Панайотов, НБУ          

Културните рубрики и сътрудници на половинвековния "Мир" (българският"Таймс")

Оля Стоянова, СУ "Св. Климент Охридски"  

Култура и всекидневната преса: проблеми и тенденции           

Диана Димитрова, СУ "Св. Климент Охридски", Българско национално радио

Деконтаминация на съзнанието                

Калин Калчев, НБУ          

Възможности на съвременното радио за представяне на културните теми                 

Елена Цветкова, СУ - ФЖМК    

БНР като хибридно радио – възможности за по-интензивна културна и междукултурна комуникация           

доц. Христина Христова, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"   

Градът като арт територия  

гл. ас. д-р Калина Христова, Нов български университет

Zona Cultura/Капана - фестивали и обединения на творческите индустрии в подкрепа на идеята за изграждането на квартали за изкуство и култура                  

Ралица Кирилова, СУ “Св. Климент Охридски”

Културно обживяване на индустриални пространства   

16,20 – 16,50 ч. Дискусия

16,50 – 17,00 ч. Почивка

 

17.00 -19.00 – Доклади и научни съобщения

Водещ: докторант Калин Калчев

проф. дпн Толя Стоицова,НБУ  

Младежки субкултури и комуникация                

Ина Данева, СУ - ФЖМК 

Новите технологии. Културните различия между поколенията            

Синди Васкова, Нов български университет   

„Culture Jamming“ днес, онлайн и в субкултурата на графита  

Сузана Теофилова, НБУ   

Езикът на културата

Анета Божилова, СУ "Св. Климент Охридски"          

Междукултурна комуникация – асиметричност на културните потоци           

Боряна Гошева, докторант в НБУ         

Култура и национален брандинг   

Йоана Кръстева, докторант в СУ " Св. Климент Охридски"          

Брандът "Културна столица"

Виктория Генчева, НБУ   

България като част от Европа - как комуникираме         

18,20 – 19,00 ч. Дискусия

                     

6 юли,неделя

10.00 -12.00 – Доклади и научни съобщения

Водещ: гл. ас. д-р Тодор Панайотов

доц. д-р Петя Александрова, НБУ         

Артфестивалите като комуникация                     

проф. Ивайло Петров, Шуменски университет

Масовите комуникации и масовата култура                   

доц. д-р Росен К. Стоянов, НБУ  

Субкултурите в дигиталните пространства                    

Мария Василева, НБУ      

Религиозни нагласи сред ромския етнос в България       

 

д-р Кремена Георгиева, СУ "Св. Климент Охридски"          

ПР специфики в целевата комуникация с различни субкултури в рамките на социалната мрежа Facebook                  

Венета Петрова, НБУ       

Кога и защо един спонсор казва "Да"       

Бетина Мутишева, Нов български университет         

Една блогърка - история за блогърството като субкултура и начин за изразяване на ,,виртуалния човек'' 

11,10 – 11,40 ч. Дискусия

 

11,40 – 12,00 ч. Почивка

 

12.00 -14.00 – Доклади и научни съобщения

Водещ: доц. д-р Петя Александрова

Доц. д-р Татяна Стоичкова, ЮЗУ, факултет по изкуствата  

Защо ПР комуникациите са необходими за изкуствата и културата днес?

гл. ас. д-р Ирена Тодорова, НБУ 

Интернет култури и политика       

гл. ас. д-р Георги Проданов, НБУ          

Културата на политическия ни елит                    

Христо Жоров, НБУ         

Смъртта на една субкултура и борбата за наследство

Рая Цветкова, СУ "Св. Кл. Охридски" 

Отражението на консуматорската култура в публичния образ на съвременните политици          

Ана Стоицев, Нов български университет       

Междукултурна комуникация в държавите от Арабската лига  

Иван Кристоф, МотоИталия ООД         

Спонсорство на културни и творчески инициативи на Клуб ЕКСТРИЙМ      

13,10 – 13,40 ч. Дискусия

 

13,40 – 14,00 ч. Почивка

 

 

14.00 -16.00 – Доклади и научни съобщения

Водещ: гл. ас. д-р Евелина Христова

доц. д-р Димитрина Стефанова, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Ролята на PR и HR за разбиране на организационната култура            

гл. ас. д-р Евелина Христова, Нов български университет   

CSR, благотворителност и организационна култура                  

Веселина Стефанова, НБУ, "Хепасист"

Организационна дейност    

Биляна Евтимова, СУ "Св.Климент Охридски"        

Култура на потребителите на небанкови финансови услуги. Мерки за финансово ограмотяване

Теодора Зафирова, НБУ   

Невербална комуникация. Облеклото на деловата жена 

Мая Страшимирова, НБУ

Културната компетентност и нейната важност при бизнес комуникацията     

SKYPE сесия

Отговорник: докторант Десислава Данкова

Десислава Данкова, НБУ  

Уличното изкуство в света на Google

Георги Драганов, НБУ      

Комуникация и култура      

Адриана Василева, НБУ   

Спонсорство на културни инициативи в България - примери от практиката  

                                           

15,20-16,00 ч. Дискусия

 

16,00 ч. Закриване на школата

 Copyright © 2015. All Rights Reserved.
NBU nbu