Нов български университет

Департамент “Масови комуникации”

Лятна школа по ПР през годините

 

     

    I PR Summer School

    1999 г.

    „Европейски тенденции в Public Relations”

    НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

    доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

    Десислава Бошнакова, докторант по ПР, зам.ръководител на лятната школа

    Сборник, Съставител и редактор – докторант Десислава Бошнакова

     

    II PR Summer School

    2000 г.

    „21 век – век на хиперманипулации”

    НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

    доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

    ас. Десислава Бошнакова, докторант по ПР, зам.ръководител на лятната школа

    Сборник, Съставител и редактор – докторант ас. Десислава Бошнакова

     

    III PR Summer School

    2001 г.

    „Политическият имидж – парадокс по български”

    НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

    доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

    ас. Десислава Бошнакова, докторант по ПР, зам.ръководител на лятната школа

    Сборник, Съставител и редактор – докторант ас. Десислава Бошнакова

     

    IV PR Summer School

    24-26 юли 2002 г.

    „Пъблик рилейшънс на изкуството. Изкуството в Пъблик рилейшънс”

    НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

    доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

    ас. Десислава Бошнакова, докторант, зам.ръководител на лятната школа

    Сборник, Съставител и редактор – докторант ас. Десислава Бошнакова

     

    V PR Summer School

    22-29 юли 2003 г.

    „Пъблик рилейшънс в пъзела на интегрираните комникации”

    НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

    Лора Сивова, докторант, ръководител на лятната школа

    доц. д-р Руси Маринов, координатор на проекта

    Сборник, Съставител и редактор – докторант Лора Сивова

     

    VI PR Summer School

    16-23 юли 2004 г.

    „Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС”

    НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

    доц. Толя Стоицова, д.пс.н., творчески директор на лятната школа

    ас. д-р Росен К. Стоянов, изпълнителен директор на лятната школа

    Сборник, Съставител и редактор – ас. д-р Росен К. Стоянов

     

    VII PR Summer School

    13-15 юли 2005 г.

    „ПР за ПР”

    НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

    ас. д-р Росен К. Стоянов, директор на лятната школа

     

    VIII PR Summer School

    06-08 юли 2006 г.

    „Спорт и комуникации”

    НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

    ас. д-р Росен К. Стоянов, ръководител на лятната школа

    Сборник, Съставител и редактор – ас. д-р Росен К. Стоянов

     

    IX PR Summer School

    09-11 юли 2007 г.

    „ПР и медии в България – противопоставени или равнопоставени?”

    НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

    доц. д-р Руси Маринов, ръководител на проекта

    Тина Такева и Андрей Велчев, координатори на проекта

    Сборник, Съставител и редактор – ас. д-р Росен К. Стоянов

     

    X PR Summer School

    14-16 юли 2008 г.

    „Краят на ПР такъв, какъвто го познаваме – Новото начало”

    НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

    ст. ас. д-р Десислава Бошнакова, научен координатор

    Евелина Христова, докторант, Мануела Златева, Владимира Карабенчева, координатори на проекта

     

    XI PR Summer School

    „Шареният ПР”

    НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

    гл.ас. д-р Десислава Бошнакова, ръководител на лятната школа

     

    XII PR Summer School

    12-14 юли 2010 г.

    „Комуникационни практики и вътрешни публики”

    НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

    гл.ас. д-р Росен К. Стоянов, научен ръководител на лятната школа

    Сборник, Съставител и редактор – гл.ас. д-р Росен К. Стоянов

     

    XIII PR Summer School

    13-15 юли 2011 г.

    „iПР в практиката и образованието”

    НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”; Университетски театър

    доц. д-р Десислава Бошнакова, научен ръководител на лятната школа

    доц. д-р Росен К. Стоянов, научен ръководител на лятната школа

    Сборник, Редактор – доц.. д-р Росен К. Стоянов

     

    XIV PR Summer School

    12-13 юли 2011 г.

    „В мрежата (Мрежата) на ПР“

    НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

    доц. д-р Десислава Бошнакова, научен ръководител на лятната школа

    Десислава Данкова, докторант

    Сборник – съставител и отговорен редактор – гл. ас. д-р Евелина Христова

     

    ХV PR Summer School

    29-30 юни 2013 г.

     “Изборите в ПР и ПР при избори”

    Университетски център „Бачиново“, Югозападен университет, гр. Благоевград

    гл. ас. д-р Евелина Христова, научен ръководител на лятната школа

    Боряна Гошева, докторант

    Десислава Данкова, докторант

    Татяна Димитрова, технически експерт

    Сборник – съставител и отговорен редактор – гл. ас. д-р Евелина Христова

     

    XVI PR Summer School

    5 и 6 юли 2014 г.

    „Комуникация и култура“

    Университетски център „Бачиново“, Югозападен университет, гр. Благоевград

    гл. ас. д-р Евелина Христова, научен ръководител на лятната школа

    Боряна Гошева, докторант

    Десислава Данкова, докторант

    Калин Калчев, докторант

    Татяна Димитрова, технически експерт

    Сборник – съставител и отговорен редактор – гл. ас. д-р Евелина ХристоваCopyright © 2015. All Rights Reserved.
NBU nbu