Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  25 ГОДИНИ ПО-КЪСНОП Р О Г Р А М А
на Национална научнопрактическа конференция

        МАГИСТЪРСКИ   ФАКУЛТЕТ

    ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“

     

     

    П Р О Г Р А М А

     

    на

     

     

    Национална научнопрактическа конференция

     

    „Медиите в България: 25 години по-късно“

     

    31 октомври 2014 г.

     

     

     

    9.00 – 9.30 часа: регистрация пред АУЛА на НБУ

     

    9.30 – 11.00 часа: пленарно заседание, АУЛА

     

     

    Откриване

     

    проф. д-р Екатерина Михайлова – НБУ – водещ на пленарното заседание

     

    Доклади:

     

    1.     доц. д-р Светослав Малинов, член на парламентарната комисия по образование и култура на Европейския парламент, доклад на тема „Демокрацията и свободата на медиите”

    2.     доц. д-р Георги Лозанов – председател на СЕМ, доклад на тема „Периодизация на медийното време през Прехода”

    3.     доц. д-р Райна Николова – НБУ, доклад на тема „Предизвикателства пред медийното законодателство: особености на българската посткомунистическа реалност”

    Работа на секциите по тематични направления:

     

    Секция 1: Развитието на медиите в обществен и частен интерес

    Модератор: проф. д-р Екатерина Михайлова

    Място: АУЛА на НБУ, корпус 1, етаж 1

     

    11.00 часа – 12.15 часа: представяне на доклади и презентации

     

    1.     проф. д-р Екатерина Михайлова, НБУ, доклад на тема "Парламентът и медиите след 1989 г.”

    2.     доц. д-р Орлин Спасов, СУ „Св. Климент Охридски”, доклад на тема „Българската медийна система между 1989 г. и 2014 г.: възможна ли е периодизация?“

    3.     Бойко Василев, БНТ, презентация на тема „Обществената телевизия и обществото”

    4.     Екатерина Бончева, Комисия по досиетата, доклад на тема „От вестник "Демокрация" до радио "Нова Европа" - оцеля ли свободното слово?”

    5.     Жанет Захариева, докторант в НБУ, доклад на тема „Eфекти от въвеждане на е-управление върху медиите и правото на информация”

     

    12.15 – 13.00 часа: дискусия

     

    13.00 – 14.00 часа: обяд

     

    14.00 – 15.15 часа: представяне на доклади и презентации

     

    6.     проф. д-р Лилия Райчева, СУ „Св. Климент Охридски”, доклад на тема „Състояние и перспективи пред съвременната медийна екосистема”

    7.     Ели Герганова, Национален съвет за саморегулация, презентация на тема „Саморегулацията в търговското слово: допълнително ниво за защита на обществения интерес”

    8.     доц. д-р Иво Драганов, НБУ, доклад на тема „Липсващите телевизии в България и Европа”

    9.     Валерий Тодоров, Фондация "Комуникации и култура", доклад на тема „Обществените медии и новите предизвикателства”

    10.  д-р Наталия Киселова, СУ „Св. Климент Охридски”, доклад на тема „Медиите в България – четвърта власт?“

    11.  гл. ас. д-р Ралица Костадинова, НБУ, доклад на тема „Наказателното правораздаване през погледа на медиите”

     

    15.15 – 16.00 часа: дискусия


     

    Работа на секциите по тематични направления:

     

    Секция 2: Медийният бизнес – собственост, финансиране, концентрация, прозрачност

    Модератор: доц. д-р Райна Николова

    Място: 210 аудитория „Проф. Константин Кацаров“, корпус 1, етаж 2

     

    11.00 часа – 12.15 часа: представяне на доклади и презентации

     

    1.     проф. Нели Огнянова, д. н., СУ „Св. Климент Охридски”, доклад на тема „Обществените медии в цифровото общество: към дискусията за адекватен модел за финансиране”

    2.     Цветан Цветков, член на УС на БНТ, презентация на тема „Отчетност и механизми на финансов контрол върху субсидията на БНР и БНТ”

    3.     проф. д-р Петранка Филева, СУ „Св. Климент Охридски”, доклад на тема „Дефекти на българския медиен пазар в три епизода”.

    4.     доц. д-р Иво Драганов, НБУ, доклад на тема „Създаването на телевизионния пазар в България”

    5.     Виктория Миткова, Изпълнителен директор, Медийна група България Он Ер иНиколина Димитрова, Програмендиректор, Медийна група България Он Ер, презентация.

     

    12.15 - 13.00 часа: дискусия

     

    13.00 – 14.00 часа: обяд

     

    14.00 – 15.15 часа: представяне на доклади и презентации

     

    6.     доц. д-р Маргарита Златарева, ЦИК, доклад на тема „Финансиране и контрол в медийния сектор в предизборен период”

    7.     Весислава Антонова, докторант в СУ „Св. Климент Охридски”, доклад на тема „Част от печатните медии в зоната на здрача”

    8.     Албена Динчева и Надя Минчева, Комисия за защита на конкуренцията, презентация на тема „Практика на КЗК в медийния сектор при оценка на концентрациите между предприятия”

    9.     Иван Димитров, Даниела Вучкова и Ирена Бекярова, „Музикаутор”, презентация на тема „Уреждане на авторските права за музиката в българските медии“

    10.  доц. д-р Ивайло Стайков, НБУ, доклад на тема „Трудово-правни аспекти на Закона за радиото и телевизията”

     

    15.15 – 16.00 часа: дискусия


     

    Работа на секциите по тематични направления:

     

    Секция 3: Медийното съдържание в услуга или във вреда на потребителя

    Модератор: проф. Толя Стоицова, д. н.

    Място: 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“, корпус 1, етаж 3

     

    11.00 часа – 12.15 часа: представяне на доклади и презентации

     

    1.     проф. Толя Стоицова, д. н., доклад на тема „Рейтинг на проблемите в медиите: Къде сме ние?”

    2.     Светла Петрова, България Он Ер, презентация на тема „Чистотата на същинските журналистически формати”

    3.     Мария Стоянова, член на СЕМ, филм – презентация на тема „Лице в лице с враждебната реч“

    4.     Ели Герганова, Национален съвет за саморегулация, презентация на тема „Търговското слово в дигиталния свят – кой ще ни предпази от вредно съдържание?”

     

    12.15 – 13.00 часа: дискусия

     

    13.00 – 14.00 часа: обяд

     

    14.00 – 15.15 часа: представяне на доклади и презентации

     

    Модератор: гл. ас. д-р Петя Неделева

     

    5.     проф. д-р Маргарита Пешева, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, доклад на тема „Телевизията, мрежата и пропагандните клишета”

    6.     доц. д-р Теодора Петрова, СУ „Св. Климент Охридски”, доклад на тема „Програмиране и разпространение на лицензионни предавания в българския ефир”

    7.     Георги Апостолов, Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Център за безопасен интернет и Здрава Стоева, Национална мрежа за децата,  презентация на тема „Правата на децата в медиите”

    8.     доц. д-р Иво Драганов, НБУ, доклад на тема„Подмяната на гражданската проблематика в телевизионните програми чрез шоупредаванията”

    9.     доц. д-р Катерина Йочева, НБУ, доклад на тема „Медийно отразяване на избора на български съдия в Европейския съд по правата на човека през 2014 г.”

     

    15.15 – 16.00 часа: дискусия


     

    Работа на секциите по тематични направления:

     

    Секция 4: Достъп до медийно съдържание и бариери пред неговото разпространение

    Модератор: д-р Деница Топчийска

    Място: 409 аудитория „Васил Стоилов“, корпус 1, етаж 4

     

    11.00 часа – 12.15 часа: представяне на доклади и презентации

     

    1.     Христо Грозев, РадиоКорп, Нидерландия, доклад на тема „Българският и средният европейскимедиен потребител: прилики и разлики в достъпа (и в желанието за достъп) до съдържание“

    2.     Мартин Захариев, „ЮНИОН МЕДИЯ” ООД, презентация на тема „Цифровизацията – а сега накъде?”

    3.     Христо Христов, „Нет Инфо“ АД и Росен Цветков, Бизнес Дивелъпмънт директор „Нова Броудкастинг Груп” АД, презентация на тема „Предизвикателствата пред модерните медии“

    4.     д-р Валери Маринов, БНТ, делегиран продуцент на интернет новини, доклад на тема „Модели на потребление през мобилни комуникации”

     

    12.15 – 13.00 часа: дискусия

     

    13.00 – 14.00 часа: обяд

     

    14.0    – 15.15 часа: представяне на доклади и презентации

     

    5.     Анета Милкова, член на УС на БНТ, презентация на тема „БНТ и цифровизацията на телевизионния ефир в България – техника, технология и съдържание”

    6.     Иво Тодоров, програмен директор на БНР, презентация на тема „Българското национално радио в социалните мрежи”

    7.     Александра Дамянова, докторант в НБУ, доклад на тема „Аспекти на цифровия преход на аудиовизуалните медии в България”

    8.     д-р Офелия Цонкова, СУ „Св. Климент Охридски”, доклад на тема „Препредаване на телевизионни програми”

    9.     доц. д-р Веселина Манева, НБУ, доклад на тема „Конфликт или взаимовръзка между културните права на човека и авторските права в медийната среда”

    10.  д-р Деница Топчийска, НБУ, доклад на тема "Балансът на интереси в защитата на личните данни след обявяването наДиректива 2006/24/ЕО за невалидна"

     

    15.15 – 16.00 часа: дискусия

     

    Заключителна част

    16.00 – 16.30 часа: кафе-пауза

    16.30 – 17.30 часа: заключително пленарно заседание в АУЛА

      
 1.         проф. д-р Екатерина Михайлова – преподавател в НБУ – водещ на пленарното заседание
 2.     
 3.         обобщаващи доклади на модераторите за работата на секциите
 4.     
 5.         дискусия

    Важна информация за участниците в конференцията:

     

    Адрес на НБУ

    София 1618

    ж.к. Овча купел

    ул. Монтевидео № 21

    Автобуси

      
 •         Автобус №45 – спирка до входа на НБУ
 •     
 •         Автобус № 73 – спирка до входа на НБУ
 •     
 •         Автобус № 111 - спирка на Околовръстен път, близо до НБУ
 •     
 •         Автобус №260 - спирка на Околовръстен път, близо до НБУ

    Маршрутни таксита

      
 •         Маршрутно такси № 27– спирка до входа на НБУ
 •     
 •         Маршрутно такси № 29 – спирка до входа на НБУ
 •     
 •         Маршрутно такси № 48 – спирка до входа на НБУ
 •     
 •         Маршрутно такси №15 – преминава през Околовръстен път, близо до НБУ

    Паркинг

      
 •         Университетският паркинг се намира зад ресторант Artes. Цената до 1 час престой е 1 лв.; от 1 до 12 часа е 2 лв., а от 12 до 24 часа – 4 лв. 

    Описание: http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/map-nbu.jpg