Нов български университет

Департамент “Масови комуникации”

Доклади и презентации

Разнообразието от представи за ПР професията
гл. ас. д-р Александър Христов, УНСС, НБУ

Етиката като инструмент за конструкция/деконструкция и реконструкция на публичен образ
Асен Асенов
докторант, катедра “Медии и обществени комуникации”, факултет “Икономика на инфраструктурата” – УНСС

Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите
Биляна Младенова
Организатор събития и комуникации, Фондация за социална промяна и включване

Принципи за успешно програмиране на ТВ формати
Бойко Новев, докторант по Електронни медии, СУ „Св. Климент Охридски“

#националенбрандинг
Боряна Гошева, докторант, департамент „Масови комуникации“, НБУ

Медийните ʺгероиʺ. Креативните личности и темата за креативността в медиите
Велика Банчева – Иванова, докторант, СУ ʺСв. Климент Охридскиʺ

ПР или как да спим спокойно
Галина Минкова, Връзки с обществеността, Изпълнителна агенция по трансплантация

Какво работи PR-ът? За връзката с маркетинга и за ролята на креативната комуникация в успеха на общата им мисия в контекста
Гергана Стоянова, докторант, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“

Професията на честта без чест
доц. д-р Десислава Бошнакова, департамент „Масови комуникации“, НБУ

Националната кампания ʺБъди грамотенʺ - от идеята до практическия резултат
Евелина Гечева, собственик на Академика.бг,

Комуникация на благотворителността. Представяне на методология на изследване
гл. ас. д-р Евелина Христова, департамент „Масови комуникации“, НБУ

Музикалното послание като елемент от националния бранд
Елена Драгостинова, докторант в НБУ, директор Музей ʺБорис Христовʺ

Социално отговорна Българска национална телевизия
Екатерина Михайлова, експерт, направление „Публични комуникации“, БНТ

За разнообразните избори и избори в разнообразието
Златина Иванова, докторант, НБУ и редактор, Нова телевизия

Социалните медии и мрежовото общество
Ива Иванова, студент „Връзки с обществеността“, НБУ

Технологичния прогрес в радио индустрията и потребителските възможности на радиослушателите
Калин Калчев, докторант, департамент „Масови комуникации“, НБУ

Пъблик афиърс или защо институциите обособяват GR срещу PR
Кремена Цветкова, експерт публични комуникации, ʺКредо Технолоджиʺ АД

Мода и комуникации - скандалното продава
гл. ас. д-р Кристина Савова, департамент „Дизайн“, НБУ

Математиката като ключова компетенция за ПР-специалистите в 21век
Любомир Аламанов, управляващ директор, АПРА Портър Новели

Communications in the 21st century - the ʺsecretsʺ of the so-called Facebook technology
Комуникациите в 21. век - тайните на т.нар. Фейсбук технология за общува

д-р Людмил Дуриданов, хон. преподавател, Нов български университет

Пътят на израстването - от неизвестност към известност.
Мария Немска, ПР на Национално представителство на студентските съвети

Социални медии и мрежи
Марта Радева и Ива Григорова, United Partners

Етичен ПР, специална сесия на Комисията по етика на БДВО, посветена на 10 години от подписването на Етичния кодекс на ПР специалистите в България
Милена Атанасова, Елица Наумова и Даниел Киряков

Как да се стигне до музикална ПР епидемия? Нови-стари техники за привличане на вниманието
доц. д-р Милена Шушулова, ръководител на департамент „Музика“, НБУ

Пъблик афеърс - игра на баланс
Невена Драгостинова
Връзки с обществеността, Германо-Българска индустриално-търговска камара

Master of International Business Communications, NBU - учене на практика
Николай Мичев и Полина Стоянова, студенти в МП Master in International Business Communications, НБУ

За културата light или за лекото говорене за култура
Оля Стоянова, докторант, СУ ʺСв. Климент Охридскиʺ

Как може да разгърнем един юбилей в събития?
доц. Петя Александрова, д.н., департамент „Масови комуникации“, НБУ

Роля на компютърно опосредстваната комуникация за управление на организационната репутация
Пламен Атанасов, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“

Правни аспекти при отразяване на дейността на публичноправни организации
доц. д-р Райна Николова, департамент „Право“, НБУ

Танц и комуникация
Росен Михайлов, докторант, департамент „Театър“, хон. преподавател, НБУ

Пъблик афеърс като начини на употреба.
доц. д-р Росен К. Стоянов, департамент „масови комуникации“, НБУ

Дворецът на културата и културата в двореца - нови PR и мениджърски подходи
Снежана Йовева, НДК - Конгресен център
Анелия Скримова, ръководител отдел ʺВъншни комуникацииʺ, НДК

Новите възможности и новите отговорности в комуникационните практики на 21. век
гл. ас. д-р Стойко Петков , департамент „Масови комуникации“, НБУ

Медиа мониторинг - митове, легендии и реалност
Христо Климентов, управител, Медиа монитор ООД

Журналистика и ПР - да не се боим от комуникацията
Христо Христов, Изпълнителен директор, НЕТИНФО

Градските кампании – успешен ПР и нови аспекти
Соня Иванова, докторант, ФЖМК, СУ ʺСв. Климент Охридскиʺ,

Обученията на служители в държавната и местна администрации като инструмент за успешна вътрешна комуникация
Стоян Стоянов, PR Директор, Комуникационна агенция PRoWay

Публичният образ на България пред Европа и националните катастрофи
гл. ас. д-р Тодор Панайотов, департамент „Масови комуникации“, НБУ

Туипломация: реторически аспекти на политическата комуникация в Туитър
Тодор С. Симеонов, докторант, СУ ʺСв. Климент ОхридскиʺCopyright © 2017. All Rights Reserved.
NBU nbu