АбстрактиАбстрактите (до половин старница А4) се изпращат на английски език.
Заглавие – 14 pt; Автори и месторабота – 11 pt; Текст – 11 pt; Ключови думи – до 5 бр.
Името на автора, който ще представя доклада или постера се подчертава.
Абстрактите се изпращат на Е-мейл: gsatchanska@nbu.bg или се прикачват на сайта на конференцията.
Срок – 18.03.2013. Абстракти, изпратени след  18 март не се публикуват.

 

Изпрати резюме

име на автора / имена на авторите:

Вашата организация (до 220 символа)

Вашата електронна поща:

заглaвие

избери секция:

изберете доклад или постер:

текст:


Попълнете полето със сумата от числата:

  


Важна информация

Без такса правоучастие

Първо известие: 1 март;

Второ известие – 7 март

Срок за изпращане на абстрактите – 18 март

Прикачване на абстрактите

Как да стигна?

Лого

Abstract book

Постер