Регистрация
Без такса за правоучастие.
Регистрация – 22. 03. 2013 от 9.00 до 10 ч. Аудитория 409, I корпус, Нов Български Университет.

 


Важна информация

Без такса правоучастие

Първо известие: 1 март;

Второ известие – 7 март

Срок за изпращане на абстрактите – 18 март

Прикачване на абстрактите

Как да стигна?

Лого

Abstract book

Постер