Организационен комитет


Председател:
Доц. д-р Галина Сачанска, НБУ
Д-р Тенчо Тенев - Зам.-изп.  директор на БАБХ
Научен комитет:
Проф.  Яна Топалова, дбн, СУ
Проф. д-р Стефка Чанкова, ИБЕИ – БАН
Проф. Жан Мари Франсоа, INSA – Тулуза, Франция
Доц. Атанас Близнаков, д.н., НБУ
Доц. д-р Ботьо Захаринов - НБУ
Доц. д-р Данчо Даналев, ХТМУ
Доц. д-р Галина Сачанска

 


Важна информация

Без такса правоучастие

Първо известие: 1 март;

Второ известие – 7 март

Срок за изпращане на абстрактите – 18 март

Прикачване на абстрактите

Как да стигна?

Лого

Abstract book

Постер