I -ва НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХРАНИ”

Нов Български Университет

Аудитория 409, „проф. В. Стоилов”, I корпус  

София, 22 март 2013

Програма

 

9:00-13:00 - КРЪГЛА МАСА

 

9:00 – 10:00

Регистрация и кафе пауза

10:00 – 12:00

КРЪГЛА МАСА „БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРИ. ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

12:00 - 13:00

Обедна почивка, Коктейл ресторант Артес, НБУ

 

Дневен ред на Кръглата маса:  
10:00 – Откриване на Кръглата маса и Конференцията от Ръководството на Нов Български Университет (НБУ)
  10:15 – Встъпителни думи на д-р Тенчо Тенев, Зам.–изп. директор на Българската Агенция по безопасност на храните (БАБХ)
  10:30 – Представяне на нова магистърска програма „Безопасност на храните и напитките“ –съвместен проект на НБУ и БАБХ -  Г. Сачанска
  10:45 Стратегия за повишаване квалификацията в сектора на БАБХ за периода 2014-2020 г. - П. Николова, В. Баров, Я. Иванов
  11:00 -12:00 Дискусия

 

13:00-19:00  I -ва НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХРАНИ

ДОКЛАДИ

13:00 – 13:45

 Секция  СЪСТАВ НА ХРАНИТЕ

13:45 – 14:30

 Секция  ЗАМЪРСИТЕЛИ В ХРАНИТЕ

14:30 – 15:15

 Секция  МИКРОБИОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ    

15:15 – 15:45

 Кафе пауза               

15:45 – 16:15

 Секция  КОНТРОЛ КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ

16:15 – 17:30

 Секция  ДОКЛАДИ С КОРЕСПОНДИРАЩА ТЕМАТИКА

 

ДОКЛАДИ
1. Секция "Състав на храните"
Chair-man: доц. д-р Данчо Даналев
Chair-man: доц. д-р Светлана Момчилова

D1-1 Етикетиране на храните - В. Попстоянова, пленарен доклад
D1-2 Изследване на съдържание на радиоактивен цезий в български диви гъби през 2005 г. - И. Йорданова, Д. Станева, Л. Мишева, Ц. Бинева
D1-3 Определяне на мастни киселини в хранителни добавки – Д. Даналев, Д. Маринкова, Л. Йотова, Г. Чакалов, Ф. Бензалах и Д. Танев
D1-4 Изисквания към качеството на данните при бази данни за състава на храни - С. Цанова

 

2. Секция "Замърсители в храните"
Chair-man: проф. д-р Стефка Чанкова
Chair-man: доц. Атанас Близнаков, д.н.

D2-1 Взаимовръзка между замърсяванията в околната среда и замърсяването на храните - С. Чанкова, пленарен доклад
D2-2 Лабораторни дейности в БАБХ – М. Макавеева
D2-3 Официален контрол на замърсителите в храните – В. Попстоянова

3. Секция "Микробиология на храните"
Chair-man: проф. Яна Топалова, д.б.н.
Chair-man: проф. Христо Найденски, двмн

D3-1 Yersinia като хранителен патоген – значение и микробиологичен контрол – Христо Найденски, пленарен доклад
D3-2 Количествено определяне на Lactobacillus bulgaricus в кисело мляко "Верея", "На баба" и "Елена" - М. Минчева, А. Дойчева, Г. Сачанска
D3-3 Антибактериална активност на магданоз - A. Томов, А. Дойчева, Г. Сачанска

4. Секция "Контрол качеството на храните"
Chair-man: д-р Тенчо Тенев
Chair-man: инж. Атанас Босев

D4-1 Храните в контекста на фирмената екологична дейност - Я.Топалова пленарен доклад
D4-2 Най-нови стандарти за храни - П. Динева
D4-3 Безопасност на храните във фамилното хотелиерство - А. Близнаков

5.  Секция "Доклади с кореспондираща тематика"
Chair-man: проф. Димитрина Качева, двмн
Chair-man: доц. д-р Янко Иванов

D5-1 Стратегия за повишаване квалификацията в сектора на БАБХ за периода 2014-2020 г. - П. Николова, В. Баров, Я. Иванов
D5-2 Ефект на есенциалния елемент цинк в хранителната диета върху мъжката плодовитост – Г. Ненкова, Р. Стефанов, Д. Качева, П. Таушанова, Б. Георгиев, А. Александрова
D5-3 Началото на модерното регулиране на чистотата на храните: Законодателството от "Прогресивната ера" в Съединените щати - Р. Генов 
D5-4 Нови приложения при радиационното третиране на храни – М. Ташева, Ц. Црънчев, М. Иванова, А. Тезиева

 

13:00-19:00  I -ва НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХРАНИ

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

 

17:30 – 18:00

 ПОСТЕРНА СЕСИЯ

18:00 – 18:30

 НАГРАДА „НАЙ-ДОБЪР ПОСТЕР”; ЗАКРИВАНЕ

Постерна сесия
Chair-man: доц. д-р Стефан Манев,
Chair-man: доц д-р Галина Сачанска

1.  Секция "Състав на Храните"

P1-1 Липиден състав на ядки от орех и лешник, култивирани в България - С. Момчилова, С. Танева, Р. Димитрова, И. Мареков, Д. Антонова, Б. Дамянова, Е. Благоева, М. Николова P1-2
P1-2 Хроматографски методи за оценка на автентичността и качеството на съдържащи липиди храни и хранителни добавки - С. Момчилова, И. Мареков, Б. Дамянова, Д. Антонова, Р. Димитрова, С. Танева
P1-3 Количествено определяне на аминокиселинния състав в проби от пчелен мед – Г. Павлова, Д. Даналев

2. Секция "Замърсители в Храните"

P2-1 Сравнение нивата на Ni в растения растящи върху серпентинитни почви in-situ и ex-situ на територията на Ботаническа градина при БАН – Н. Николов, Д. Павлова, И. Караджова

3. - Секция "Микробиология на храните"

P3-1 Съдържание на Lactobacillus bulgaricus в домашно приготвено кисело мляко - Н. Димов, Ц. Дамянов, Г. Колева, А. Дойчева, Г. Сачанска
P3-2 Количествено определяне на Lactobacillus bulgaricus в пълномаслено кисело мляко "LB", "Пършевица" и "Родопея" - В. Ахад, М. Минчева, А. Томов, А. Дойчева, Г. Сачанска

4. Секция "Контрол качеството на храните"

5. Секция "Доклади с кореспондираща тематика"

P5-1  Хранителна и  репродуктивна антиоксидантна терапия при мъжкото безплодие - Г. Ненкова

 


Важна информация

Без такса правоучастие

Първо известие: 1 март;

Второ известие – 7 март

Срок за изпращане на абстрактите – 18 март

Прикачване на абстрактите

Как да стигна?

Лого

Abstract book

Постер