Изисквания към постерите





Абстрактите се изготвят на английски език.         
Размери:  височина 1.00 м,  ширина 0.70 м.
Съдържание: Заглавие, Име на авторите, Месторабота, Въведение, Материали и методи, Резултати и дискусия, Изводи, Благодарности, Литература.

 


Важна информация

Без такса правоучастие

Първо известие: 1 март; 7 март

Срок за изпращане на абстрактите – 18 март

Прикачване на абстрактите

Как да стигна?

Лого

Abstract book

Постер