Изисквания към докладите

Докладите трябва да бъдат изготвени на английски език в Power Point  и се представят на български или английски език. Продължителност – 15 минути. Дискусия  върху докладите в края на всяка секция.

 


Важна информация

Без такса правоучастие

Първо известие: 1 март;

Второ известие – 7 март

Срок за изпращане на абстрактите – 18 март

Прикачване на абстрактите

Как да стигна?

Лого

Abstract book

Постер