Секции

Секция I ”Състав на храните”

Секция II „Замърсители в храните”

Секция III „Микробиология на храните”

Секция IV „Контрол качеството нa храните”

Секция V Доклади с кореспондираща тематика


Важна информация

Без такса правоучастие

Първо известие: 1 март;

Второ известие – 7 март

Срок за изпращане на абстрактите – 18 март

Прикачване на абстрактите

Как да стигна?

Лого

Abstract book

Постер