Съдържание

1. Увод

Увод

2. Кратко представяне на автора

Кратко представяне на автора

3. Основни понятия

Основни понятия, факти и реалии

4. Лекционен материал I част: „Биология на организмите”

4.1 Кратка история на биологията

4.2 Как е възникнал животът на земята

4.3 Химическата еволюция на планетата

4.4 Какво отличава живото от неживото?

4.5 Биологичната еволюция на планетата

4.6 Вирусите - живот назаем

4.7 Йерархия в систематиката на живите организми: Царство Бактерии

4.8 Микроорганизмите - и тяхото проложение в производството на храни и напитки

4.9 Йерархия в систематиката на живите организми: Царство Протисти

4.10 Йерархия в систематиката на живите организми: Царство Гъби

4.11 Светът на растенията: Царство Растения - Физиология

4.12 Светът на растенията: Царство Растения - Систематика

4.13 Лечебните растения

4.14 Животинско царство: Безгръбначни животни. Част I

4.15 Животинско царство: Безгръбначни животни. Част II

4.16 Животинско царство: Безгръбначни животни. Част III

4.17 Животинско царство: Гръбначни животни. Риби

4.18 Животинско царство: Гръбначни животни. Земноводни и влечуги

4.19. Животинско царство. Зоология на гръбначните животни. Птици

4.20 Животинско царство: Гръбначни животни. Бозайници

4.21 Растеж и развитие на човека

5. Лекционен материал II част: „Биология на клетката”

5.1 Клетъчен строеж на организмите. Методи за изследване на клетката.

5.2 Химичен състав на клетката. Въглехидрати и липиди

5.3 Химичен състав на клетката. Белтъци и нуклеинови киселини

5.4 Клетката – малката манифактура

5.5 Митоза

5.6 Мейоза.

5.7 Копиране на генетичната информация (Репликация)

5.8 Презаписване на генетичната иформация (Транскрипция)

5.9 Превеждане на генетичната информация (Транслация)

6. Учебни видеоматериали

6.1 The inner life of the cell explanation

6.2 Видеофилми на Bruce Alberts и сътр., САЩ. От „Molecular biology of the cell”

7. Работа с научен текст

7.1 Световен бестселър “Ловци на микроби”, Пол де Крайф

7.2 Astrobiologists

7.3 Bacteria engage in altruistic suicide

7.4 Birds may "see" magnetic fields

7.5 As larks sing songs, researchers hear population health

7.6 Chameleonspecies spends most of its life as an egg

7.7 Devolution? a vanishing bacterial species boundary

7.8 Dinosaurs among us: further evidence is for the birds

7.9 In the deep, a community of one

7.10 Living snowflakes: bacteria important to snow formation

7.11 Mitochondria-free parasites harvest ATP directly from hosts

7.12 Using mitochondria to power sensors for explosives

7.13 News from the cutting edge of microbiological research

7.14 Nikotin

7.15 2008 Chemistry Nobel Prize goes to those who lit up cells

7.16 When under attack, plants call for bacterial backup

7.17 Platypus genome as distinctive as its owner

7.18 Programmed to love chocolate

7.19 Newly discovered species get their own league table

7.20 Bakterien Den Teufel im Gepäck

7.21 Bienen können zählen

7.22 PARASITISMUS

7.23 Zwischen den Geschlechtern

7.24 Inhibition of the replicative cycle of hepatitis C virus

7.25 Metagenomics

7.26 Type IV secretion

7.27 Molecular eco-systems biology: towards an understanding of community function

7.28 Systems Biology: Functional analysis of natural microbial consortia using community proteomics

7.29 The role of predictive modelling in rationally re-engineering biological systems

7.30 Systems Microbiology

7.31 Serum Therapy in Therapeutics and Medical Science

автор: Emil von Behring

7.32 On the Present State of the Question of Immunity in Infectious Diseases

автор: Mechnikov

7.33 Partial cell functions

автор: PA U L E H R L I C H

7.34 History of a Mind

автор: Pasteur

7.35 Louis Pasteur (1822–95). Scientific Papers. The Harvard Classics. 1909–14

7.36 The Current State of the Struggle against Tuberculosis

автор: Robert Koch

8. Библиография

Библиография

Summary

Introduction

Content

About the author

Bibliography

обратно нагоре