Нов Български Университет

Департамент Чужди езици
Годишник 2011


НавигацияISSN 1313-7875

Увод

Увод

Литература и култура

CUATRO NOVELAS DE AMOR (1980-1985)
Темата за майчинството в женската литература на Испаноамерика до средата на ХХ век
Fun & Games: The Strange Case of Ruth Rendell’s Portobello
АВТОРЪТ-РАЗКАЗВАЧ В КНИГАТА НА ЧУДЕСАТА „МИЛИОНЪТ” НА МАРКО ПОЛО
„Номер 31328”. Един роман за войната

Език и култура

Структура и език на оперното либрето (върху материал от опери на Белини, Доницети и Верди)
Европейският принос за развитието на езикознанието през епохата на Ренесанса
Do Bulgarians publish in international linguistic journals?
Нивата на лингвистичен анализ
The symbol S in syntactic theory
Analyse syntagmatique du verbe tomber : interprétations sémantiques et traduction en bulgare

Чуждоезиково обучение

Езикоусвояване и чуждоезиково обучение