Нов Български Университет

Департамент „Нова българистика”
Българистика Nuova ’2012


Меню

Редакционна колегия:

доц. д-р Едвин Сугарев
д-р Биляна Курташева
ас. Мария Огойска

ISSN 2603-4808

Сюжети на словото

Тереза-Passion
автор: доц. д-р Емилия Дворянова

Език и смисъл

Природните топоси в поезията на Иван Цанев
автор: доц. д-р Едвин Сугарев
Граматика на цветовия език и звукът
автор: проф. Мони Алмалех, д.н.
Уникалност vs. Универсалност
автор: проф. Мони Алмалех, д.н.
Бретан в българската литература и култура
автор: проф. Михаил Неделчев
Паричните единици в Стария завет
автор: проф. Мони Алмалех, д.н.

От „Годините на литературата. 1925”

Студентски Опити върху „Аз съм...”

„Аз съм...”
автор: Таня Тодорова, F50090
„Аз съм…”
автор: Соня Вутова, F49654
„Аз съм...”
автор: Симона Николаева Шопова, F49064
„Аз съм...”
автор: Валентина Минчева, F49361
„Аз съм…”
автор: Валентина Панайотова, F49852
„Аз съм...”
автор: Ивелина Балабанова, F50192
„Аз съм …”
автор: Поли Иванова, F40754

АтанасСлавови четения 2012 - репортаж-инфо

БУНТ В АРХИВА: „ПРОЛЕТ 1956“ НА АТАНАС СЛАВОВ
автор: доц. д-р Пламен Дойнов
За Атанас Славов: неканонични спомени
автор: Христо Карастоянов
Тъй шъй тя и туй шъй то!
автор: проф. Мария Попова

Събития

Световната литература на гости на департамент „Нова българистика”
автор: Росица Петкова и Соня Вутова, 4 курс, бакалавърска програма „Език и литература”

Рецензии