Навигация

Политическите комуникации в мрежата 2.0

Ст. ас. д-р Десислава Бошнакова


„Политическите комуникации в мрежата 2.0” е хабилитационен труд на старши асистент д-р Десислава Бошнакова, с който през 2009 г. успешно се яви на конкурс за доцент.

Десислава Бошнакова е завършила първия випуск на департамент „Масови комуникации” като защитава последователно образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и доктор. Щатен преподавател, чете лекции в бакалавърската и магистърската програма на департамента. Директор е на магистърската програмаУправление на масовите комуникации и връзки с обществеността”. Нейните изследователски интереси са в областта на връзките с обществеността, събитийния мениджмънт и медиите, а допълнителните й изследователски интереси са в областта на социологията и психологията. Обществената й дейност през годините включва членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.

 

Съдържание

Увод

Част 1 Теории в условията на уеб 2.0

1. Политическият маркетинг през ХХІ век

2. Новите правила в ПР през ХХІ век

3. Новата кампания на Барак Обама

 

Част 2 Новите начини за комуникация с избирателя 2.0

4. Сайтовете в инструментариума на политическите комуникации

5. Блоговете в инструментариума на политическите комуникации

6. Подкастите в инструментариума на политическите комуникации

7. Уикипедия и уики сайтовете в инструментариума на политическите комуникации

8. Сайтовете за видеообмен в инструментариума на политическите комуникации

9. Социалните мрежи в инструментариума на политическите комуникации

10. Маркетингът чрез машините за търсене в инструментариума на политическите комуникации

11. Сайтове за микроблогинг в инструментариума на политическите комуникации

12. Втори живот (Second life) за политическите комуникации

 

Част 3 Политиците и потребителите в онлайн пространството у нас

13. Българското онлайн пространство

14. Блоговете на българските политици

15. Българските избиратели за онлайн представянето на българските политици.

 

Заключение

Приложения