Лаборатория по биология

Директор: доц. д-р Галина Сачанска
корпус 1, С04
e-mail: gsatchanska@nbu.bg

Лабораторията по биология е структура към ФБО и e създадена през 2011 г. Тя е научна и учебна лаборатория. Лабораторията отговаря на всички стандарти за безопасност и в нея функционира вентилационна уредба с висок капацитет.

В нея се провеждат практически занятия и онагледяване на теоретичния материал по много научни дисциплини. В лабораторията освен учебна, се осъществява и научно-изследователска дейност. Студентите работят по различни научни теми  като:

- изследване качеството на българското кисело мляко;

- антибактериална активност на природни продукти.

Ежегодно студенти представят резултати от проведени научни изследвания в лабораторията в научни конференции и публикации в реферирани издания.
Третият аспект от работата Лабораторията е изпълнение на поръчки на външни клиенти. Лабораторията е оборудвана със следните висококачествени апарати:

-  Висок клас микроскоп „Olympus” с камера, компютър и софтуеър;
-  Центрофуга “Eppendorf”, Германия;
-  Аналитична везна “Kern”, Германия;
-  Тегловна везна “Kern”, Германия;
-  Термостат ”Memmert”, Германия;
-  Автоклав “Sanyo”, Германия;
-  Орбитален шейкър “Biolab”, Латвия;
-  рН-метър “Hanna”, Германия;
-  Спектрофотометър “Jenway”, Великобритания;
-  Апарат за дестилирана вода, Испания;
-  Апарат за кръвно налягане за предмишница „ОMRON”, Япония;
-  Апарат за кръвно налягане за ръка „ОMRON”, Япония;
-  Хладилник с фризерно отделение „AEG”, Германия;
-  Миялна машина за стъклария„АEG”, Германия;
-  Стереоскоп;
-  Микроскопи  BOECO, Германия;
-  Магнитна бъркалка;
-  Вортекс;
-  Бюрета за титруване;
-  Метален шкаф за реактиви, устойчив на кисели и основи;
-  Прави и обратни хладници;
-  Конвенционални и селективни хранителни среди (Оxoid);
-  Китове за анализ на фирмата Biomerieux (France);
-  Стена за сушене на стъклария;
-  Сакчета за пеперуди.

Обратно горе

Flash Menu
2016 © Нов български университет