Участие на студенти в проекти

 

  • Проект „Разделно събиране на отпадъците в НБУ

Ръководител: доц. д-р Ботьо Захаринов
Екип: студенти от БП „Науки за Земята и алтернативни енергии”, VIII сем. - Анна A. Ташева, председател на студентски клуб „ECO PRO“ към НБУ и Ива Тонг – зам. председател на клуб „ECO PRO“ към НБУ
Източник на финансиране: Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ

  • Проект „Изследване на генезиса на феномен „Живата вода” в южния дял на природен парк „Витоша”

Ръководител: проф. Рангел Гюров, д.н.
Екип: доц. Атанас Близнаков, д.н., гл. ас. д-р Биляна Костова
Участвали студенти: БП „Науки за Земята и алтернативни енергии ДО”, VIII сем. - Теодора Величкова, Владислав Стоянов, Танчо Пърлев, Никола Дановски
Източник на финансиране: Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ

  • Институционален проект „Студентски практики”

Участници от Департамента: доц. д-р Ралица Берберова, гл. ас. д-р Биляна Костова
Участвали студенти: 8 студента от бакалавърските и магистърските програми към Департамента
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

Обратно горе

Flash Menu
2016 © Нов български университет