Навигация

Редакционна колегия:
Проф. Владимир Михайлов,
доктор на изкуствознанието
Проф. д-р Руси Маринов
Проф. д-р Михаил Мелтев
Доц. д-р Десислава Бошнакова

Отговорен редактор:
Доц. д-р Петя Александрова


На корицата:
Тържествено получаване на дипломи, випуск 2014

ISSN 1310-8670

Юбилей

Студии на преподаватели

Безплатната култура
Проф. Владимир Михайлов, 
доктор на изкуствознанието
Мобилна интернет комуникация
Проф. д-р Руси Маринов
Театърът на другите: в актьора
Доц. д-р Петя Александрова
Да направим събитие заедно с тълпата
Доц. д-р Десислава Бошнакова
Политически брандинг
Доц. д-р Росен К. Стоянов
Многоканалните видео мрежи в Youtube
Гл. ас. д-р Стойко Петков
Организационна култура и комуникации
Гл. ас. д-р Евелина Христова

Студии на докторанти

Проект със студенти „Медиен портрет на въоръжените групировки в Сирия“

Ал-Кайда
Елена Велева

Пролетна конференция

Есенна конференция

Лятна школа по ПР 2014

Галерия