За избор:
Съставител: Георг Краев Редактор: Бойка Бъчварова

ISBN 978-954-535-634-6

За проекта и по същество

Преди да е имало бельо

Откакто има бельо

Днешни размишления и чудесии

Вместо послеслов

МРЗ - записи от сесията в Трявна, 20. 02. 2009